پژواک جامعه

مجازات شلاق و ﺗﺄثیر آن بر فرد محکوم و جامعه

صدا ۱۴:۱۶
نهادهای حقوق بشر صدور و اجرای حکم‌ شلاق را «غیر‌انسانی» می‌دانند اما ایران از جمله چند کشوری است که این حکم همچنان در آن اجرا می‌شود.
نهادهای حقوق بشر صدور و اجرای حکم‌ شلاق را «غیر‌انسانی» می‌دانند اما ایران از جمله چند کشوری است که این حکم همچنان در آن اجرا می‌شود. DR

به تازگی یک پسر نوجوان ۱۷ ساله به اتهام آزار جنسی یک کودک ۱۱ ساله به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.

تبلیغ بازرگانی

شاکیان پرونده پس از اعلام نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم تعرض به فرزندشان از شکایتشان صرفنظر کردند. با اینهمه قضات شعبه هفتم دادگاه کیفری ۱ استان تهران برای متهم حکم شلاق صادر کردند.

ایران از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات شلاق را به برخی از متهمین یا محکومان تحمیل می کند.
آیا راه مواجهه با جرم‌های گوناگون از جمله تجاوز، تعرض و آزار جنسی شلاق زدن است؟
آیا شلاق زدن موجب کاهش جرم می شود؟
مجازات‌های بدنی مانند شلاق زدن چه ﺗﺄثیری بر اخلاق، روح و روان و جسم فرد متعرض و نیز بر جامعه می‌گذارد؟
اگر افراد برای گناه ناکرده مجازات شوند، خطا کردن آسانتر نخواهد شد؟ در این میان تکلیف صلاحیت، اعتبار و وجهه پزشکی قانونی چه می شود؟
برای آگاهی از پاسخ این پرسش‌ها در مجله رادیویی "پژواک جامعه" این هفته با مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه ملاردالن و جامعه شناس ساکن سوئد، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.

مشروح این گفتگو را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید