آیا ما واقعاً با کمبود پزشک عمومی و متخصص در ایران مواجهیم؟

صدا ۲۰:۰۲
بنا بر خبرگزاریهای گوناگون، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌ پزشکی در ایران بسیار کم و محدود است و در حال حاضر به ازای هر ۱۰ هزار نفر تنها ۱۱ پزشک در کشور وجود دارد.
بنا بر خبرگزاریهای گوناگون، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌ پزشکی در ایران بسیار کم و محدود است و در حال حاضر به ازای هر ۱۰ هزار نفر تنها ۱۱ پزشک در کشور وجود دارد. .

بنا بر اخبار گوناگون، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌ پزشکی در ایران بسیار کم و محدود است و در حال حاضر به ازای هر ۱۰ هزار نفر تنها ۱۱ پزشک در کشور وجود دارد.

تبلیغ بازرگانی

طرح دوفوریتی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی بتازگی با امضای ۸۶ نفر از نمایندگان به ﻫﯾﺄﺕ رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. معاون کل وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، دکتر ایرج حریرچی، نیز چندی پیش - ۹ تیر - درباره تعداد و پراکندگی پزشک در ایران گفت:

"در حال حاضر شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و داروساز یک و شش دهم درصد به ازای هر ١٠٠٠ نفر است… و در حال حاضر ۶۸۰۰ پزشک در مناطق روستایی مشغول به کارند. البته این موضوع به این معنا نیست که هر روستایی پزشک دارد. زیرا ما برای اینکه پزشک به یک روستا بفرستیم، سطح‌بندی داریم و بر اساس تعداد جمعیت باید برای اعزم و استقرار پزشک حد جمعیتی رعایت شود."

او افزود: "آن قسمت از توزیع پزشک که در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد، عادلانه است… در حال حاضر می‌توانیم با افتخار اعلام کنیم که هیچ روستایی نیست که طبق استانداردهای جمعیتی باید پزشک داشته باشد،‌ اما پزشک در آنجا نباشد. به هر حال گاهی درخواست می‌شود که روستای ۵۰ خانواری یا ۱۰۰ خانواری هم پزشک داشته باشد، اما معمولاً هیچ کجای دنیا به این صورت پزشک توزیع نمی‌کنند."

او همچنین گفت: "مجلس شورای اسلامی طی چند سال اخیر سیاستی را اتخاذ کرد که بر اساس آن باید حدود ۳۰ درصد از ظرفیت دانشگاه‌ها را به دانشجویان مناطق محروم اختصاص دهیم و آنها هم متعهد می‌شوند که سه برابر دوره ﺗﺣﺻﻳﻟﺷﺎﻥ‌ یعنی ٢١ سال در آن منطقه محروم کار کنند."

از جمله ﺳﺆالاتی که در این زمینه عنوان می‌شود، به قرار زیر است:

بر اساس استاندارد سازمان جهانی‌ بهداشت به ازای هر هزار نفر چند پزشک باید وجود داشته باشد؟

آیا ما واقعاً با کمبود پزشک عمومی و متخصص در ایران مواجهیم؟

چگونه میتوان ﻣﺳﺄله کمبود پزشک عمومی و متخصص را در ایران بخصوص در مناطق محروم آن حل کرد؟

برای آگاهی از پاسخ اینگونه پرسشها در مجله پژواک جامعه این هفته با دکتر کامیار علایی، پزشک و متخصص بین المللی بیماری ایدز و از بنیانگذاران کلینیک‌های مثلثی برای مشاوره و درمان ایدز و اعتیاد در ایران که هم اکنون مقیم نیویورک است، گفت و گویی کرده‌ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.

مشروح این برنامه رادیویی را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید