ریشه‌یابی وجود خصلت انفعال و بی‌اعتنایی و نبود همبستگی در جامعه ایران

صدا ۲۳:۰۹
اندکی بعد از فراخوان علی کریمی به بایکوت استادیوم‌ها تا اطلاع ثانوی در اعتراض به فاجعه خودسوزی "دختر آبی"، مسابقات فوتبال با حضور جمعیت زیادی، بی‌اعتنا به این دعوت برگزار شد.
اندکی بعد از فراخوان علی کریمی به بایکوت استادیوم‌ها تا اطلاع ثانوی در اعتراض به فاجعه خودسوزی "دختر آبی"، مسابقات فوتبال با حضور جمعیت زیادی، بی‌اعتنا به این دعوت برگزار شد. DR

انتشار اخبار مربوط به معضلات عدیده اجتماعی در ایران به امری هر روزه تبدیل شده است؛ معضلاتی همچون کودکان کار، اعتیاد، کشته یا زخمی شدن کولبران، ﮔرانی روزافزون و آلودگی شدید هوا؛ در مقابل شاهد انفعال و بی‌اعتنایی بخش عمدهﺍی ﺍﺯ جامعه در مواﺟﻬﻪ با این مشکلات هستیم.

تبلیغ بازرگانی

به عنوان مثال، خودسوزی "سحر خدایاری" که به "دختر آبی" مشهور شده است، در ابتدا احساسات و واکنش‌هایی را در بین مردم برانگیخت؛ حتی علی کریمی، بازیکن سرشناس و محبوب فوتبال، در صفحه اینستاگرام خود در اعتراض به این رویداد ﺩﻟﺧﺭﺍﺵ خواستار بایکوت استادیوم‌ها تا اطلاع ثانوی شد. با وجود این، اندکی بعد، مسابقات فوتبال با حضور جمعیت زیادی از تماشاچیان برگزار شد.

بایکوت استادیوم‌ها و عدم حضور تماشاچیان فوتبال برای هیچکس هیچگونه خطر مالی و جانی دربر نداشت، اما با این حال مردم اعتنایی به دعوت علی کریمی و درواقع به سرنوشت تلخ یک ﻋﺿو جامعه نکردند.

در مجله رادیوئی "پژواک جامعه" این هفته مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه ملاردالن و جامعه شناس ساکن سوئد به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ داده است.
مشروح این گفت‌وگو را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید