پژواک جامعه

مصادیق و هدف از پیشنهاد "طرح مجازات فرق ضاله" به مجلس شورای اسلامی چیست؟

صدا ۱۲:۵۹
.
. ICANA

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۲ شهریور گفت که ﺍﻳﻥ کمیسیون در حال بررسی طرحی است به نام "طرح مجازات فرق ضاله."

تبلیغ بازرگانی

ﺍﻭ ﺑﺩون نام بردن از فرقه‌های مورد نظرش گفت: این طرح بر مبنای فرقه‌هایی نوشته شده است که جایگاه فقهی، شرعی و روایی ندارند. خودشان را منتسب به اسلام می‌دانند اما اعمال و رفتارشان باعث انحراف در دین میشود و در اکثر موارد در تضاد، مخالفت و محاربه با احکام فقهی عمل می‌کنند.
به گفته محمدعلی پورمختار، این فرقه‌ها منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود یا شخصی خاص را با سوﺀاستفاده از اعتقادات مردم ﺗﺄمین میکنند و موجب ﺍز هم پاشیدن بنیان خانواده میشوند و ﻫﻣﻳﻥ ﺍﻣﺭ را نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیشنهاددهندگان "طرح مجازات فرق ضاله" جرم و مستوجب مجازات برمیشمارند.

در برنامه پژواک جامعه این هفته با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر مقیم پاریس، گفت‌وگویی کرده‌ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.

مشروح این گفت‌وگو را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید