دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

تظاهرات امروز حامیان میشل عون در مقابله با تظاهرات ضد دولتی روز‌های گذشته انجام گرفته است؟ــ گفتگو حبیب حسینی‌فرد

صدا ۰۸:۳۱
حبیب حسینی‌فرد، تحلیل‌گر مسأیل سیاسی مقیم آلمان
حبیب حسینی‌فرد، تحلیل‌گر مسأیل سیاسی مقیم آلمان

در پی تظاهرات ضد دولتی در لبنان، امروز یکشنبه ١٢ آبان/ ٣ نوامبر هزاران نفر در حمایت از میشل عون، رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند. طرفداران میشل عون نیز مانند معترضان ضد دولتی خواستار مبارزه با فساد و بحران اقتصادی در این کشور هستند اما به باور آنان، رئیس جمهوری لبنان تنها کسی است که توانایی پیشبرد طرح اصلاحات در کشور را دارد.

تبلیغ بازرگانی

از حبیب حسینی‌فرد، تحلیل‌گر مسأیل سیاسی پرسیده‌ایم که وی تظاهرات امروز طرفداران رئیس جمهوری لبنان را چگونه ارزیابی می‌کند و آیا این تظاهرات می‌تواند سرآغازی باشد برای خروج لبنان از بحران‌های اعتراضی اخیر؟
بر اساس گفته‌های این تحلیل‌گر، به نظر نمی‌رسد که تظاهرات امروز حامیان رئیس جمهوری لبنان، بتواند چیزی را تغییر بدهد.

حامیان رئیس جمهوری لبنان، اسمی از دیگر دولتمردان این کشور در تظاهرات امروز نبرده‌اند. آیا این موضوع به معنی عدم اعتماد به سایر دولتمردان این کشور است؟ 
حبیب حسینی‌فرد در پاسخ به این پرسش می‌گوید که ساختار سیاسی لبنان پیچیده است و برای درک آن باید نقش همه کسانی که در این نظام قدرت را به دست دارند و حامیان آن‌ها را در نظر گرفت.

نظام سیاسی لبنان بر اساس یک تقسیم بندی قومی-مذهبی استوار است و تظاهرکنندگان ضد دولتی، به این موضوع اعتراض دارند؛ از حبیب حسینی‌فرد پرسیده ایم که به نظر وی آیا خروج از این ساختار، بدون به چالش کشیدن جامعه لبنان امکان پذیر است؟
وی در پاسخ می‌گوید که در حال حاظر چنین به نظر نمی‌رسد.

مشروح این گفتگو با حبیب حسینی‌فرد را در فایل صوتی چشم‌انداز روز گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.