پژواک جامعه

چندهمسری مردان در ایران، تبلیغ و پیامدهای آن

صدا ۱۷:۰۴
چندهمسری مردان، تبلیغ و پیامدهای آن
چندهمسری مردان، تبلیغ و پیامدهای آن DR

چندﻯ است که پوستر تبلیغاتی برگزاری ﯾﮏ کارگاه ﺁﻣﻭﺯﺵ چندهمسری در تهران و پخش برنامه میزگرد ترویج چندهمسری از یکی‌ از شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است. موضوﻋﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻧﺩ ضرورت احیای فرهنگ چندهمسری مردان، الزامات تشکیل و مهارت‌های ارتباطی ﭼﻧﻳﻥ خانواده ﻫﺎﻳﻰ و احکام فقهی‌ آن در این کارگاه آموزش داده میشود.

تبلیغ بازرگانی

برگزارﮐﻧﻧﺩﻩ کارگاه ﺁﻣﻭﺯﺵ چندهمسری مؤسسه "وطن توحیدی حیات حسنی" در شهر ﻗﻡ است .حجت‌الاسلام محمد عسگری، ﻣﺳﺆﻭﻝ واحد مشاوره این مؤسسه، درباره انتشار آگهی ﺁﻥ گفته است که کارگاه ﺁﻣﻭﺯﺵ چندهمسری قبلاً در ﻗم و اصفهان هم برگزار شده است و خدمات آن رایگان است.

به گفته او، "مخالفت با چندهمسری ظلم به آقایان و زنان بدون همسر است… چند همسری به دختران یا زنان مطلقه فرصت میدهد از ﺣﻕ ﺗﺄهل برخوردار شوند... این‌ها می‌توانند به عنوان همسر دوم، سوم و چهارم وارد زندگی مشترک شوند. کسانی هم هستند که شرایط‌ش را دارند و می‌توانند زیر بال و پر این‌ها را بگیرند."

حجت‌الاسلام محمد عسگری افزوده است: "ما در این کشور حدود ۱۰۰ هزار خانواده‌ داریم که تعددی هستند، یعنی یک آقا چند همسر دارد... ما سوپر میلیاردرهایی را داریم که بندگان خدا، دوست دارند که زندگی دوم تشکیل بدهند، سفره‌ی دیگری را پهن بکنند اما، جریان فرهنگی غرب زده، فمنیست‌های غرب‌گرا و البته فمنیست‌های مذهبی و حتی مسجدی به همراه قانون ظالمانه‌ای که ایجاد شده، مانع از این واقعیت مهم (چندهمسری) در جامعه ما شده اند".

بعلاوه اوو علی‌ مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفته ا‌ندکه تعدد همسرﺍﻥ موجب کاهش فحشا میشود.

حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوۀ قضاﺋﻳﻪ جمهوری اسلامی ایران، گفته است که هیچ قانونی نمی تواند چند همسری را بر مردان قدﻏﻥ ﺳﺎﺯد و ﻤﻤﺎﻧﻌﺕ ﺍﺯ این حق ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻓﺕ با ﺁﻥ ﺪﺭ ﺣﻛﻡ انکار قرآن است ﭽﻭﻥ قرآن با حق مردان برای ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺯﻧﺎﻥ متعدد موافق است. ﺍﻣﺎ سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با طرفداران چندهمسری گفته است ﻛﻪ بر اساس آمار سال ١٣۹۶ در ایران ۱۲ میلیون زن و مرد ﻫﺳﺕ که هرگز ازدواج نکرده ﺍﻧﺩ و در برابر هر زن مجرد یک مرد مجرد وجود دارد.

سهیلا جلودارزاده همچنین افزوده است: "ﻣﺗﺄسفانه این ذهنیت در جامعه ما شایع است که تجرد یک محرومیت نسبی برای انسان است و دختران مجرد نسبت به دختران ﻣﺗﺄهل از محرومیت بیشتری برخوردار هستند و همین باعث شده جامعه نوعی خشونت نمادین نسبت به آنها روا دارد که من این ذهنیت را نمی‌توانم قبول کنم ."

در مجله رادیوئی پژواک جامعه این هفته با مصطفی اقلیما، استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، در همین زمینه گفت و گویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.

مشروح این گفت و گو را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید