پژواک جامعه

ﺗﺄثیر حسرت و خشم کودکان محروم و سرخوردگی بیکاران و تهیدستان ایران بر آینده خود آنان و دیگر اعضای جامعه

صدا ۲۱:۴۸
ﺗﺄثیر حسرت و خشم کودکان محروم و سرخوردگی بیکاران و تهیدستان ایران بر آینده خود آنان و دیگر اعضای جامعه
ﺗﺄثیر حسرت و خشم کودکان محروم و سرخوردگی بیکاران و تهیدستان ایران بر آینده خود آنان و دیگر اعضای جامعه DR

پس از اعتراضات اخیر سعید معیدفر، جامعه شناس و مشاور اجتماعی وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که ماهیت این اعتراضات با اعتراضات سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ تفاوت داشت و ما با لشکر بیکاران و گرسنگان و محذوفین مواجهیم که قطعاً در آینده نزدیک به شهرهای بزرگ هجوم خواهند آورد و دست به غارت خواهند زد.

تبلیغ بازرگانی

سعید معیدفر همچنین گفت که سیاستمداران ما ممکن است بتوانند با برخوردهای امنیتی اوضاع را آرام کنند اما در واقع این لشکر گرسنگان چنان قدرتی خواهد داشت که هیچکس جلودار آنها نخواهد بود.

از سوی دیگر مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان، فرشید یزدانی، به تازگی در سالروز تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک در مصاحبه با ایلنا گفت که بر اساس آمار حدود یک میلیون کودک در ایران از تحصیل محرومند و درنقطه مقابل کودکانی که در مدارسی با شهریه ۱۰۰ میلیون تومانی تحصیل میکنند، کودکانی هستند که در ساختمان‌های خشتی و یا بر روی حصیر درس می‌خوانند.

او در ضمن گفت که این ﻣﺳﺄله احساس نوعدوستی را در کودکان ضعیف می‌کند. کودکی که در مدرسه‌ای درس می‌خواند که ۱۰۰ میلیون در سال شهریه میگیرد، فاصله زیادی با دیگر کودکان خواهد داشت و از سوی دیگر خشمی که کودک فقیر نسبت به کودکان ثروتمند دارد موجب تمایز و تعارض اجتماعی می‌شود.

درباره این موضوع در برنامه پژواک جامعه این هفته با سعید پیوندی، جامعه شناس علوم تربیتی و استاد دانشگاه لورِن در فرانسه، گفت و گویی کرده‌ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.

مشروح این گفت و گو را از فایل صوتی بشنوید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید