دسترسی به محتوای اصلی
پژواک جامعه

ﺗﺄثیر نحوه پذیرش کودکان افغان در ایران بر زندگی آنها و ایرانیان

صدا ۲۴:۰۷
تنها چند سالی است که در ایران به فرزندان پناهجویان افغان آن هم به آن دسته‌ای که دارای مدارک قانونی اقامت هستند، اجازه داده شده است که در مدارس دولتی ثبت نام کنند.
تنها چند سالی است که در ایران به فرزندان پناهجویان افغان آن هم به آن دسته‌ای که دارای مدارک قانونی اقامت هستند، اجازه داده شده است که در مدارس دولتی ثبت نام کنند. DR
توسط : آزاده والا
۲۶ دقیقه

از حدود چهل سال پیش با آغاز جنگهای داخلی افغانستان میزان مهاجرت افغانها به ایران افزایش پیدا کرد. تنها چند سالی است که در ایران به فرزندان پناهجویان افغان آن هم به آن دسته‌ای که دارای مدارک قانونی اقامت هستند، اجازه داده شده است که در مدارس دولتی ثبت نام کنند.

تبلیغ بازرگانی

از سوی دیگر، اکثر خانواده‌های افغان در حاشیه شهرهای پر جمعیت زندگی میکنند، در مناطقی که معمولاً شمار کودکان ایرانی محصل زیاد است و از آنجایی که آنان برای ثبت نام شدن در مدارس در ارجحیت قرار دارند، کودکان افغان در مدرسه ثبت نام نمیشوند.

بعلاوه مدیر کل اداره بهزیستی استان تهران نیز در خرداد ماه امسال گفت که هفتاد درصد کودکان کار در تهران از اتباع پاکستان، بنگلادش، عراق و بخصوص افغانستان هستند.

در برنامه پژواک جامعه این هفته مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و دانشیار رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه مِلارادُلِن سوئد، به پرسش های ما در این زمینه پاسخ داده است. شما را به شنیدن این گفت و گو دعوت می کنم.

مشروح این گفتگو را از فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.