نمایندۀ مجلس ایران : بودجۀ سال ٩٩ بدون درآمد است

بهروز بنیادی عضو "فراکسیون امید" مجلس شورای اسلامی.
بهروز بنیادی عضو "فراکسیون امید" مجلس شورای اسلامی. خبرگزاری "خانۀ ملت"

بهروز بنیادی، نمایندۀ کاشمر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، کسری منابع بودجه را مهمترین مسالۀ کشور در سال ٩٩ خوانده و گفته است که بودجۀ سال ٩٩ بر پایه منابع پیش بینی شده ای بسته شده است که وجود خارجی ندارند.

تبلیغ بازرگانی

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی سپس افزوده است که منابع بودجۀ سال ٩٩ "شامل مالیات، فروش نفت، اخذ عوارض گمرکی و صدور مجوزها بوده" که همگی تحت تاثیر بحران ویروس کرونا قرار گرفته اند.

بهروز بنیادی گفته است "بسته شدن مرزها و کاهش مراودات میان کشورها موجب شده بخش زیادی از درآمدهای پیش بینی شدۀ بودجه محقق نشود." او گفته است که نفت به عنوان مهمترین منبع درآمدهای ارزی کشور "وضعیت بدی" دارد زیرا قیمت آن حتا کمتر از اعداد حداقلی پیش بینی شده در خود بودجه است. بهروز بنیادی گفته است که کشور درآمد زیادی از محل واردات نیز کسب می کرد که اکنون در نبود واردات این درآمدها نیز محقق نمی شوند. همین وضع به گفتۀ نمایندۀ کاشمر در مورد درآمدهای مالیاتی صادق است که به دلیل رکود شدید اقتصادی قابل تحقق نیست.

به گفتۀ بهروز بنیادی تامین ارز برای خرید بسیاری از کالاهای اساسی به یک چالش بزرگ برای کشور تبدیل شده است که به آن باید "افزایش بیکاری" و تشدید رکود اقتصادی را اضافه کرد. بهروز بنیادی پیش بینی کرده است که به دلیل فشارها و مشکلات اقتصادی و کمبود منابع مالی، مجلس یازدهم چندان دولت روحانی را به چالش نخواهد کشید و در این خصوص، به گفتۀ او، "بزرگان نظام در مواقع ضروری توصیه های لازم را به مجلس خواهند داد."

به گفتۀ کارشناسان برای جبران کسری بودجۀ خود، دولت چاره ای جز استفاده از منابع بانک مرکزی و فروش گستردۀ اموال عمومی به نازلترین قیمت در وضعیت رکود اقتصادی حاضر ندارد که آنهم در عمل به سود صاحبان رانت تمام خواهد شد.

پیش از این مسعود نیلی، مشاور پیشین اقتصادی حسن روحانی، گفته بود که کفگیر دولت به ته دیگ رسیده و پولی برای ادارۀ کشور و به ویژه برای مهار بیماری کرونا باقی نمانده است و شیوع این بیماری تبعات سنگین اقتصادی آن را تشدید خواهد کرد.

   

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید