دسترسی به محتوای اصلی
خبر نوشتاری

مطهری از خامنه ای خواست هیئتی را مأمور رسیدگی به عملکرد شورای نگهبان کند

علی مطهری، نماینده رد صلاحیت شدۀ انتخابات مجلس یازدهم.
علی مطهری، نماینده رد صلاحیت شدۀ انتخابات مجلس یازدهم. Mehr News Agency -
متن توسط : ناصر اعتمادی
2 دقیقه

علی مطهری نمایندۀ رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس یازدهم در نامه ای سرگشاده به علی خامنه ای از او خواسته هیئتی را مأمور رسیدگی به عملکرد شورای نگهبان در زمینۀ بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس یازدهم بکند و "نتیجۀ آن را در صورت صلاحدید به ملت اعلام نماید."

تبلیغ بازرگانی

در این نامه علی مطهری مدعی شده که رفتار شورای نگهبان در "بررسی نامزدهای انتخابات یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی با دوره های قبل متفاوت بوده و اراده ای برای قلع و قمع افراد منتقد و اهل نظر دربارۀ مسائل کلان کشور وجود داشته است."

علی مطهری که خود برای اولین بار از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده تأکید کرده است که "نامۀ او جنبۀ شخصی نداشته و برای رد صلاحیت شخص خودش نیست"، بلکه "احساس می کند این رویه شورای نگهبان به آیندۀ انقلاب اسلامی آسیب می رساند و موجب کاهش سرمایۀ اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می شود."

مطهری در ادامه افزوده است : "یکی از عوامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر مجلس همین رفتار شورای نگهبان بود." او "رویه خلاف آزادی بیان و توأم با سوءظن" شورای نگهبان در قبال نامزدها را "غیرضروری خوانده" و افزوده است : "باید بخش اعظم انتخاب را به عهدۀ مردم بگذاریم نه به عهدۀ شورای نگهبان" و "اجازه دهیم مردم با انتخاب آزاد رشد اجتماعی پیدا کنند."

علی مطهری سپس افزوده است : "مجلس جایی است که همۀ اقشار جامعه حتی قشر سهل انگار نسبت به دین باید در آن نماینده داشته باشند زیرا مجلس نمایندۀ کل ملت است نه نمایندۀ یک قشر خاص..."

علی مطهری در آخرین نطق خود در مجلس دهم در شانزدهم اردیبهشت ماه گذشته نهادهای غیرانتخابی تحت نظارت رهبر به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را عوامل اصلی تعطیلی و ناکارآمدی مجلس در ایران خواند و به نمایندگان مجلس جدید گفت : شما نمایندۀ مردم هستید و نه نمایندۀ نظام یا به عبارت دیگر رهبری و در تضاد منافع میان مردم و نظام باید جانب مردم را بگیرید.   

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.