دسترسی به محتوای اصلی
خبری-نوشتاری

مؤمنی : در اقتصاد مفتخوار و ضدتولیدی ایران فروش سهام در بورس فلاکت مردم را تشدید می‌کند

فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف
فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف © .
متن توسط : ناصر اعتمادی
3 دقیقه

فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در ایران و مشاور اقتصادی دولت در دورۀ جنگ هشت ساله در گفتگویی با ایلنا به اهداف دولت حسن روحانی برای جذب نقدینگی از طریق واگذاری ها در بازار بورس پرداخته و گفته است که فروش سهام اموال عمومی از طریق بورس در اقتصاد "مفت خوار"، "غیرشفاف" و رانتی ایران تنها به کام رانتجویان تمام خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

او گفته است که "شیوۀ دامن زدن به بازی بورس در اقتصاد ایران نه تنها با اهداف اعلام شدۀ" دولت یعنی جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت تولید همخوانی ندارد، بلکه "می تواند گرفتاری های جدیدی به گرفتاری های گذشته بیفزاید."

فرشاد مؤمنی در توضیح این مطلب افزوده است که در "شیوۀ کنونی گشایش راه بورس هیچ کنترلی بر مطامع سوداگرانه در نقل و انتقالات سهام در نظر گرفته نشده است و نهاد تنظیم گر باضابطه، معقول و کارآمد هم" وجود ندارد.

فرشاد مؤمنی گفته است : نمی توان راه جدیدی برای ارضاء تمایلات سوداگرانه باز کرد تا دیگر انگیزه ها و راه های سوداگرانه کاهش یابند. به گفتۀ فرشاد مؤمنی در اقتصاد ضدتولیدی ایران که در آن رانت و ربا بیشتر ارزش دارند میزان پول به گونه ای است که بازی سوداگرانه در یک بازار مانع دیگری نشود. او تصریح کرده است که این تناقض در روزهای اخیر به خوبی خود را نمودار کرد به طوری که کوچکترین نوسان در چشم انداز بورس بر بازار طلا و سکه... نیز مستقیماً اثر نهاد.

به گفتۀ فرشاد مؤمنی، نمی توان "راه را برای برخورداری های رانتی و سوداگرانه باز کرد و انتظار داشت که انگیزه های سرمایه گذاری تولیدی افزایش یابند." فرشاد مؤمنی در جای دیگری از اظهاراتش به تاثیر بورس برای جبران کسری بودجۀ دولت پرداخته و گفته است : تا زمانی که در عرضۀ سهام شرکت های بزرگ شفافیت وجود نداشته باشد و به طور افراطی و بی برنامه مسیر حضور فراگیر و شتابزدۀ مردم در بورس هموار شود، علاوه بر مردم، تولید و آیندۀ اقتصادی کشور دچار زیان می شوند.

به گفتۀ مؤمنی این بازی بورس همانند بازی با قیمت حامل های انرژی یک دور باطل ایجاد می کند که هیچ ربطی به بخش حقیقی و رشد تولید ندارد. بازی بورس به گفتۀ فرشاد مؤمنی در نهایت "با تحمیل فشارهای تورمی و رکودهای عمیق، زندگی مردم را دچار فلاکت، تولیدکنندگان حقیقی را سرخورده، مأیوس، بدهکار و ورشکسته می سازد و بر گستره و عمق بدهی های دولت افزوده" و آیندۀ پرخطری را به وجود می آورد.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه افزوده است "راه نجات کشور از مسیر خلاقیت و تولید فناورانه می گذرد نه از طریق دامن زدن به سوداگری و مفتخوارگی و تلاش برای تبدیل کردن آن به فرهنگ مسلط."

به گفتۀ او در اقتصاد رانتی ایران خلق ارزش های سوداگرانه نابرابری های اجتماعی، "اتکاء به واردات" و "وابستگی های ذلت بار به خارج" را تشدید می کند. فرشاد مؤمنی سپس با استناد به آمار گفته است که از بهمن تا فروردین ماه گذشته میانگین خرید سهام در بازار بورس ایران توسط افراد حقیقی ۰.۲ درصد بوده و این رقم در نیمۀ دوم اردیبهشت ماه اندکی از این مقدار بالاتر رفته است. در واقع کل سهام توسط افراد حقوقی یعنی شرکت های رانت خوار دولتی و غیردولتی تصاحب شده است، با این تفاوت که شرکت های دولتی یا حقوقی قادرند آثار نوسان بازار بورس را مهار یا مدیریت کنند، در حالی که در این میان مردم حقیقی متحمل کلیه زیان ها خواهند شد چون صرفاً به تبلیغات دولت اعتماد کرده وارد بازار بورس شده اند. 

در پایان فرشاد مؤمنی از دولت خواسته است که پس از ورود پر سر و صدای شرکت های "شستا" و شرکت های بزرگ به بورس جهت جمع آوری نقدینگی با شفافیت توضیح دهد که "منابع آزاد شده صرف چه کاری شده است." اگر این منابع، به گفتۀ فرشاد مؤمنی، به جای سرمایه گذاری در تولید صرف "تأمین مالی امور جاری،  چه در سازمان تامین اجتماعی و چه در دولت، شده باشد، آنوقت باید آژیر خطر را به صدا درآورد" و نسبت به پی‌آمدهای این رونق هشدار داد.

  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.