دسترسی به محتوای اصلی

راغفر : بانک های خصوصی با تبانی بانک مرکزی ایران منشاء اقتصاد دلالی و تشدید تورم هستند

حسین راغفر اقتصاددان
حسین راغفر اقتصاددان © ایلنا
متن توسط : ناصر اعتمادی
2 دقیقه

حسین راغفر استاد اقتصاد در ایران گفته است که بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی با تبانی بانک مرکزی و البته بدون نظارت بانک مرکزی سپرده های مردم را صرف فعالیت های غیرمولد می کنند و موجب افزایش تورم در کشور می شوند.

تبلیغ بازرگانی

او گفته است در کشوری که تولید تعطیل است چرا این همه بانک خصوصی تأسیس شده و چرا تأسیس بانک خصوصی در ایران این همه متقاضی دارد؟ راغفر افزوده است : اینکه از فعالیت های غیرمولد مالیات دریافت نمی شود حاصلی جز تضعیف تولید و اشتغال ندارد. وی افزوده است که طی دو ماه گذشته ٥٠٠ هزار میلیارد تومان در بازار سهام درآمد ایجاد شده که به اندازه کل بودجۀ کشور در سال جاری است اما از محل این درآمد مالیاتی پرداخت نمی شود.

راغفر تصریح کرده است که "تخلف بانک ها در کشور فاحش است و بسیاری از فعالیت های بانک ها در بخش مسکن، سکه ارز... و در بسیاری موارد با زند و بند بانک مرکزی صورت می گیرد."

حسین راغفر در جای دیگری از سخنانش افزوده است : اگر بانک های دولتی دست کم ١٥ درصد موجودی خود را صرف تولید ولو با بهره های سنگین کرده اند، کلیه فعالیت های بانک های خصوصی صرف سفته بازی و دلالی شده است. به گفتۀ راغفر این وضع نتیجۀ سلطۀ سرمایۀ تجاری در کشور است که "منویات اش در قدرت شنیده می شود."

در سال ١٣٩٦ شمار مؤسسات و بانک های خصوصی غیرقانونی که البته با مجوز بانک مرکزی فعال بودند، بیش از شش هزار مورد اعلام شد که دست کم دویست هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم را پیش از اعلام ورشکستگی و انحلال خود ربودند بی آنکه مسئولان آنها هدف پیگرد قانونی قرار بگیرند.   

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.