دسترسی به محتوای اصلی
خبری-نوشتاری

توکلی از روحانی خواست برای نجات کشور از کرونا از بازار بی قانون دست بردارد

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. © فارس
متن توسط : ناصر اعتمادی
1 دقیقه

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه ای به حسن روحانی "شرایط کشور را سخت و بی نظیر" خوانده و گفته است که مبرمترین وظیفۀ دولت "مهار و نابودی کرونا و نجات جان مردم است [...] و هر چه هم هزینه بردارد دولت باید تأمین کند."

تبلیغ بازرگانی

با این حال، خود احمد توکلی اعتراف کرده که بحران کرونا از ورود سرمایه به کشور جلوگیری می کند. او گفته است : کرونا که خود تشدیدکنندۀ فقر و تنگدستی است در بدترین شرایط، یعنی در اوج فقر و شکاف طبقاتی  در ایران گریبان این کشور را گرفته است و همین ضربات کرونا را سهمگین تر ساخته است. احمد توکلی با استناد به آمار بانک مرکزی ایران در خرداد ١٣٩٧ یادآور شده است که ٥٢ درصد  "سپرده های بانکی اشخاص حقیقی (افراد) به ٠٫٤درصد کل حساب های سپرده تعلق دارد و مابقی یعنی ٤٢ درصد کل مبلغ سپرده ها متعلق به ٩٩٫٦ درصد حساب های سپرده است."

احمد توکلی در پایان نامه اش به حسن روحانی گفته : حالا که حتی کشورهای سرمایه داری پیشرفته برای رهایی از بحران ناشی از کرونا راه حل های بازار بی قانون را کنار گذاشته اند "دست از اقتصاد بازار بی در و پیکر بردارید" و نگران نباشید که شما را مارکسیست بخوانند.

البته احمد توکلی نگفته است که حتا در این صورت با رانت و فساد که عمدۀ منابع مالی و اقتصادی کشور را می بلعند چه باید کرد؟   

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.