خبر-نوشتاری

ربیعی : کرونا نگذاشت جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه بفرستیم

علی ربیعی، سخنگوی دولت
علی ربیعی، سخنگوی دولت NASIM

علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، امروز دوشنبه بیست و ششم خرداد ماه مدعی شد که ویروس کرونا روند ارسال جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط سپاه پاسداران به فرانسه را کُند کرد. او گفت با ازسرگیری پروازهای بین المللی و روشن شدن نتایج مذاکرات میان تهران و دیگر طرف های درگیر در این مسئله روند ارسال این جعبه ها نیز از سر گرفته می شود.

تبلیغ بازرگانی

با این حال، حکومت ایران در مارس گذشته وعده داده بود که بزودی این جعبه ها را به فرانسه تحویل دهد. در سخنان امروزش علی ربیعی همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران قصد پنهانکاری ندارد. او گفت : اگر دستیابی به محتوای این جعبه ها در اوکراین امکانپذیر باشد، آنها را به این کشور می فرستیم، در غیر این صورت جعبه ها به آزمایشگاهی در فرانسه منتقل خواهند شد.

در یازدهم ژانویه گذشته یک هواپیمای بوئینگ مسافربری اوکراین پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران توسط دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد و کلیه ١٧٦ سرنشین آن کشته شدند. سپاه پاسداران و حکومت اسلامی ایران پس از یک هفته انکار و حاشا عاقبت پذیرفتند که این هواپیما "اشتباهاً" توسط ایران ساقط شده است.

با این حال، تهران تاکنون به اشکال مختلف از تحویل جعبه های سیاه این هواپیما به خارج برای دستیابی به محتویات آن خودداری کرده است. جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شدۀ اوکراینی دربرگیرندۀ اطلاعاتی دربارۀ آخرین لحظات هواپیما پیش از اصابت دو موشک پدافند هوایی ایران به آن است.  

خانواده های قربانیان این واقعه که عمدتاً ایرانیان دو تابعیتی یا ساکن کانادا هستند اخیراً از دولت این کشور خواستند که علیه جمهوری اسلامی ایران شکایتی به دیوان بین المللی لاهه تسلیم کند. همزمان وزیر حمل و نقل کانادا نارضایتی این کشور را نسبت به خودداری تهران از تحویل جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی اعلام کرد و به اطلاع سازمان هوانوردی بین المللی رساند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید