دژپسند : از کسری بودجه تا فروش اموال عمومی، دولت با چالش روبرو است

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد. © تسنیم

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی جمهوری اسلامی ایران، سال جاری را در این کشور از نظر اقتصادی ویژه خواند و گفت همزمانی رویدادها ادارۀ کشور را از منظر تأمین منابع "مالی، اقتصادی و بودجه با چالش روبرو ساخته است."

تبلیغ بازرگانی

فرهاد دژپسند گفت که بودجۀ سال جاری "فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب های ناشی از آن" تنظیم شد. اما، وضعیت جدید بدون حتی ملاحظۀ کاهش درآمدهای ارزی در نتیجۀ تشدید تحریم های آمریکا "هزینه های پیش بینی نشدۀ گسترده ای را به بودجۀ دولت تحمیل کرد" به طوری که "تأمین مالی بودجۀ عمومی" "به یکی از مهمترین چالش های" دولت تبدیل شده است.

وزیر اقتصاد سپس تأکید کرده که در مواجهه با این چالش "یکی از راه حل های اصلی در این شرایط فروش دارایی ها و اموال دولت" بوده که به گمان فرهاد دژپسند "دو مزیت" دارد یکی اینکه باعث "کوچک کردن دولت" می شود و دوم اینکه "فعالیت بخش خصوصی" را توسعه می دهد.

با این حال، فرهاد دژپسند تلویحاً اعتراف کرده که خصوصی سازی ها خود به رقابت حاد میان گروه های بانفوذ دامن زده است. او گفته است که برای نمونه پس از اعلام یک مزایده چندین گروه رقیب اقتصادی در آن شرکت می کنند که در اصل "اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که برای کسب منافع در مزایده های حضور می یابند." وزیر اقتصاد سپس افزوده است که این گروه های رقیب اگر منافع شان تأمین نشود "بیکار نمی نشینند و تلاش می کنند در صورت عدم موفقیت در مزایده در آن اشکالات و ایراداتی بیابند و آن اشکالات را به موضوعات چالش برانگیز تبدیل کنند."

دژپسند گفته است برای اجتناب از این وضع دولت هیئتی را تحت عنوان "هیئت واگذاری برای حل برخی تعارضات و اخذ تصمیم" دایر کرده، که به گفتۀ او "خود می تواند" البته "زمینۀ بروز چالش" را فراهم کند. وزیر اقتصاد بی آنکه توضیحی بدهد گفته است که "بخشی از این چالش ها به گروه های رقیب برمی گردد و بخشی دیگر به ساختار و فرآیند خود خصوصی سازی" در کشور.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید