خبر - نوشتاری

مدیر آژانس اتمی به ایران هشدار داد که با وضعیت بدی روبرو خواهد شد...

رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی. REUTERS - LEONHARD FOEGER

رافائل گروسی، مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ایران هشدار داد که با وضعیت بدی روبرو خواهد شد اگر همچنان مانع بازرسی از تأسیسات اتمی مشکوک خود شود.

تبلیغ بازرگانی

مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی که این اخطار را در گفتگو با وال استریت جورنال به جمهوری اسلامی ایران داده، اضافه کرده است : "بر ضرورت مطلق حل هر چه سریعتر این مسئله تأکید می کنم. از ایران می خواهم که به بازرسان آژانس اجازه بدهد که از تأسیسات یاد شده بازدید کنند." رافائل گروسی دو هفته به جمهوری اسلامی مهلت داده تا بازرسی از تأسیسات خود را میسر گرداند. او همچنین گفته است که پایان دادن به توسعۀ سلاح های اتمی مهمتر از حفظ توافق اتمی با ایران است.

یکی از تدابیری که مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی طی هفته های آینده اتخاذ خواهد کرد آگاه کردن دولت های عضو آژانس از نقض معاهدۀ اتمی توسط ایران است. از جمله نتایج این تدبیر تقویت موضع آمریکا در سازمان ملل برای تمدید تحریم های تسلیحانی علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماه گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی به شورای حکام این نهاد گفت که حکومت ایران ماه ها است که از بازرسی دو نمونه از تأسیسات نگران کنندۀ  خود جلوگیری به عمل می آورد. گزارش آژانس بین المللی اتمی بعید ندانسته که این تأسیسات محل ذخیره و بازپروری ترکیبات اتمی و حتی غنی سازی اورانیوم باشند.

پیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده بود که ذخیرۀ اورانیوم غنی شدۀ ایران با غلظت غیرمجاز پنج برابر بیش از حد تعیین شده در توافق اتمی با این کشور است.  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید