خبر نوشتاری

روحانی تصاحب کوه ها و جنگل های کشور توسط اوقاف را شایعه دشمن خواند

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران © ایرنا

چهارشنبه هشتم مرداد ماه حسن روحانی در جلسۀ هیئت دولت تصاحب کوه ها، جنگل ها و مراتع کشور توسط سازمان اوقاف را شایعه دشمنان جهت ایجاد نگرانی در بین مردم خواند و گفت : "مگر می شود کوه و بیابان و جنگل را وقف کرد؟ این ها شایعاتی است تا مردم را نگران کنند."

تبلیغ بازرگانی

با این حال، ساسان والی زاده، معاون سازمان دولتی جنگل ها و مراتع کشور، سه شنبه هفتم مرداد ماه تأئید کرد که سازمان اوقاف با اتکاء به رأی دیوان عالی پس از تصاحب مراتع و دامنه های کوه دماوند، غنی ترین و باستانی ترین جنگل های کشور – جنگل های هیرکانی در شمال – را نیز تصاحب کرده و اکنون بیم آن می رود که با بهره برداری سودجویانه از این منابع طبیعی که در اصل اموال عمومی است صدمات جبران ناپذیری نیز به محیط زیست کشور وارد شود.

حسن روحانی بدون اشاره به اظهارات صریح سازمان دولتی مراتع و جنگل های کشور مدعی شد که این سخنان "شایعات دشمنان" است و در مقابله با جمهوری اسلامی به گفتۀ روحانی "دشمن راه سومی را در پیش گرفته و آن ایجاد شایعات روزمره میان مردم است." او گفت : "یک روز همه می گویند کوه های ما را فروختند. بعد می گویند کوه ها را وقف کردند، بعد می گویند جنگل ها را فروختند. روز بعد می گویند جنگل ها را وقف کردند. این چه بازی ای است؟ [این] یعنی ایجاد نگرانی و ناراحتی در بین مردم."

روحانی گفت : "باید جلوی این حرف ها" را گرفت. با این حال، روحانی منشاء "شایعات دشمن" را اظهارات خود مقامات کشور دانست و افزود : "گاهی دوستان هم درست گوش نمی کنند و سخنان را درست نقل نمی کنند."

روحانی در جای دیگری از سخنانش بار دیگر مدعی شد که هدف دیگر "دشمن" ایجاد اختلاف میان قوای جمهوری اسلامی در اوایل سال جاری بود که با تدبیر رهبر حکومت اسلامی به نتیجه نرسید. وی گفت دولت آمریکا فکر می کرد بتواند از طریق تحریم ها طی چند ماه "اوضاع اقتصادی کشور را به هم بریزد." روحانی گفت که در این اقدام نیز دولت آمریکا ناکام ماند و برغم سختی ها و فشار تحریم ها "اساس و چارچوب اقتصاد کشور و زندگی مردم در حد نیاز به خوبی اداره شده است." روحانی تأکید کرد : "امروز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم وجود دارد و وفور هم وجود دارد."

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید