خبری-نوشتاری

سعید لیلاز نسبت به فرار سرمایه در پوشش صادرات هشدار داد

سعید لیلاز، اقتصاددان و عضو حزب کارگزاران
سعید لیلاز، اقتصاددان و عضو حزب کارگزاران © ایرنا

سعید لیلاز، اقتصاددان، در گفتگو با روزنامۀ ایران گفته است : صادرکنندگانی که ارزهای خود را به کشور بازنمی گزدانند در واقع سرگرم غارت سرمایه های ملی یا خارج کردن سرمایه از کشور هستند و دولت و به ویژه بانک مرکزی نباید با مماشات، بلکه باید با قهر با آنان برخورد کند.

تبلیغ بازرگانی

لیلاز گفته است که صادرات هیچ نفعی برای کشور ندارد وقتی که صادرکننده برغم بهره مندی از دلار یازده هزارتومانی، ریال بی ارزش و نیروی کار ارزان قیمت، ارز حاصل از صادرات را به جای بازگرداندن به کشور در بانک های خارج از جمله در کانادا نگهداری می کند. چنین رفتاری به گفتۀ لیلاز "چیزی جز خروج و فرار سرمایه نیست."

لیلاز شرایط کنونی ایران را "غیرعادی و فوق بحرانی" خوانده و با اشاره به تحریم های آمریکا و "بحران همه گیری ویروس کرونا" افزوده است : "صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور بر‌‌نمی‌گرداند نباید حرمت و انتظار مدارا و همدلی داشته باشد و حاکمیت باید با تمام توان با آن مقابله کند." یعنی به گفتۀ لیلاز "دولت باید متوسل به قوۀ قهریه شود."

سعید لیلاز در ادامه افزوده است : در حالی که کشور برای واردات دارو و غذا با مشکلات عدیده روبرو است "واردات بیل و عروسک" تعجب آور است و قابل قبول نیست که در چنین وضعیتی واردات موبایل در چهار ماه نخست سال جاری سه برابر بیش از مدت مشابه سال گذشته باشد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید