خبر-نوشتاری

دولت لبنان در وضعیتی بسیار شکننده قرار گرفته است


"انتقام" از رهبرانی که معترضان فاسد و ناکارآمد می دانند یکی از شعارهای محوری تظاهرکنندگان است که در میادین شهر تصاویر میشل عوون، رئیس جمهوری، و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، را به طور نمادین به دار می کشند.
"انتقام" از رهبرانی که معترضان فاسد و ناکارآمد می دانند یکی از شعارهای محوری تظاهرکنندگان است که در میادین شهر تصاویر میشل عوون، رئیس جمهوری، و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، را به طور نمادین به دار می کشند. AFP - -

خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت که با ادامۀ استعفای وزرا و نمایندگان مجلس لبنان، دولت این کشور بیش از پیش در وضعیتی شکننده قرار گرفته به ویژه اینکه مردم عاصی و معترض در خیابان های کشور خواستار تغییر کل قدرت و برکناری همۀ رهبران لبنان هستند که به گفتۀ آنان همگی "فاسد و ناکارآمدند" و همگی طی دهه ها قدرت را در انحصار خود گرفته اند.

تبلیغ بازرگانی

به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه، یک هفته پس از انفجارهای بندر بیروت که به نابودی بخشی از پایتخت، به کشته شدن دست کم ۱۵٨ نفر و زخمی شدن ٦۰۰۰ تن دیگر منجر شد، رهبران بیروت هنوز به این پرسش ساده پاسخ نداده اند : چرا ۲٧۵۰ تن نیترات آمونیوم طی شش سال در بندر بیروت انبار شده بود؟

حسان دیاب، نخست وزیر لبنان، اعتراف کرده که در نگهداری این حجم از نیترات آمونیوم هیچ تدبیر احتیاطی اندیشیده و رعایت نشده بود. میشل عوون، رئیس جمهوری لبنان، در نخستین واکنش خود، با انجام هر گونه تحقیق بین المللی برای علت یابی انفجارهای بیروت مخالفت کرد، بی آنکه کمترین توضیحی دربارۀ نتایج تحقیقات محلی ارایه کند.

بیست و چهار ساعت پس از اعتراض های خیابانی که به اشغال موقت چند وزارتخانه از سوی مردم منجر شد، ۹ نمایندۀ مجلس و سه وزیر (وزرای  فرهنگ و اطلاعات، دادگستری و محیط زیست)، از مقام های خود استعفاء دادند. اگر شمار وزرای مستعفی به هفت تن برسد دولت لبنان خودخود ساقط خواهد شد. رسانه های محلی استعفای وزرای دیگر را محتمل می دانند.  

با این حال، مردم خشمگین در خیابان های بیروت استعفای وزرا یا دولت را کافی نمی دانند. آنان خواستار پاسخگویی دولت و وزرا هستند و برخی نیز حتی خواستار تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جرایم آنها هستند. "انتقام" از رهبرانی که معترضان آنان را فاسد و ناکارآمد می دانند یکی از شعارهای محوری تظاهرکنندگان است که در میادین شهر تصاویر میشل عوون، رئیس جمهوری، و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، را به طور نمادین به دار می کشند.

حسان دیاب، نخست وزیر لبنان، اعلام کرده که او حاضر است دو ماه دیگر صرفاً برای برگزاری انتخابات پیش از موعد سر کار بماند. اما، انتخابات پیش از موعد به هیچ وجه مطالبۀ مردم نیست که در شعارهایشان خطاب به حاکمان لبنان صریحاً می گویند : "همگی تان باید بروید." از نظر مردم شدیداً عاصی و ناراضی پارلمان و قانون انتخابات پارلمانی لبنان طوری طرحریزی شده تا قدرت همیشه در انحصار نیروهای سنتی و مذهبی و در خدمت منافع آنها باقی بماند. خبرگزاری فرانسه تصریح می کند که در چند دهۀ گذشته طبقۀ حاکمان لبنان عملاً تغییر نکرده و حزب الله لبنان که توسط حکومت تهران تأسیس شده حیات سیاسی لبنان را تحت سلطۀ خود قرار داده است.

در ایران، سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی، عباس موسوی، در خصوص رویدادهای جاری لبنان مدعی شد که "عده ای از گروه ها، افراد و کشورها [انفجارهای بندر بیروت] را دستاویز اغراض و اهداف سیاسی خود قرار" داده اند. عباس موسوی حتی مردم ناراضی لبنان را بعضاً متاثر از "تحریکات خارجی" خواند و از آنان خواست "که با حفظ آرامش به مسئولین اجازه دهند تا به آلام کسانی که در این انفجار آسیب دیده اند، رسیدگی کنند."

سقوط دولت و حزب الله لبنان که از سوی افکار عمومی این کشور مسببان اصلی وضعیت فاجعه بار کشور هستند، بدون پی آمدهای سنگین برای جمهوری اسلامی ایران چه در داخل کشور چه در صحنۀ بین المللی و منطقه ای نخواهد بود.            

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید