خبر نوشتاری

رئیس کیتۀ امداد : میلیونها ایرانی از هیچ حمایت غذایی و درمانی بهره مند نیستند

مرتضی بختیاری رئیس کمیتۀ امداد امام خمینی.
مرتضی بختیاری رئیس کمیتۀ امداد امام خمینی. © ایلنا

مرتضی بختیاری رئیس "کمیتۀ امداد امام خمینی" در گفتگو با ایلنا گفته است که بیش از ٥٠٠ هزار خانوار، یعنی بیش از سه و نیم میلیون نفر در کشور "تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستد"، هر چند این افراد به گفتۀ او "آسیب دیده از ویروس منحوس کرونا نیز هستند."

تبلیغ بازرگانی

مرتضی بختیاری گفته است که این افراد یک بار بستۀ غذایی دریافت کرده اند و وی "امیدوار است که دوباره از این کمک ها به این افراد بشود." رئیس "کمیتۀ امداد امام خمینی" در ادامه افزوده است که این افراد شامل دستفروشان و کارگران... می شود که از بیمه نیز برخوردار نیستند و برغم شیوع کرونا در کشور به حال خود رها شده اند.  

مرتضی بختیاری همچنین تأئید کرد که دانش آموزانی نیز به دلیل عدم برخورداری از تجهیزات الکترونیکی از تحصیل بازمانده یا ترک تحصیل کرده اند، هر چند وی از شمار این دانش آموزان ابراز بی اطلاعی کرد. با این حال، خود آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در روزهای گذشته تأئید کرد که دست کم سه میلیون دانش آموز در پی آمد ویروس کرونا و عدم بهره مندی از تجهیزات الکترونیکی ترک تحصیل کرده اند و بیم آن می رود که این تعداد افزایش نیز بیابد.

اظهارات مرتضی بختیاری دربارۀ فقر و درماندگی میلیون ها دستفروش و کارگر و حاشیه نشین همزمان است با اظهارات اخیر رئیس بنیاد مستضعفان که تنها گوشه ای از تصاحب هزاران میلیارد تومان از ثروت و دارایی های عمومی از سوی مقامات دولتی را آشکار کرد و با این کار واکنش های آنان را برانگیخت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید