حضور نامزدهای نظامی و مسئلۀ نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران

رژۀ نیروهای سپاه پاسداران.
رژۀ نیروهای سپاه پاسداران. STRINGER / afp

رسانه های داخل ایران بعضاً از نامزدی یک نظامی در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری ایران به عنوان محّرک مشارکت مردم در انتخابات یا در واقع مشارکت مخالفان حضور یک نظامی در رأس قوۀ مجریۀ یاد کرده و افزوده اند که این روش می تواند نرخ مشارکت در انتخابات آینده را بالا ببرد.   

تبلیغ بازرگانی

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفۀ اسلامی، در گفتگو با ایلنا، تأئید کرد که در درون طیف اصولگرایان برخی در پی کاندیداتوری یک نظامی در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری هستند.

ترقی با این حال تأکید کرد که هنوز هیچ بحث تشکیلاتی میان گروه های اصولگرا برای رسیدن به توافق بر سر یک نامزد انتخاباتی صورت نگرفته و هرگونه موضعگیری در اینباره فعلاً به منزلۀ اظهار نظر شخصی است.

حمیدرضا ترقی با این حال اظهار داشت که همۀ اصولگرایان معتقدند که نامزد آیندۀ انتخابات ریاست جمهوری باید متناسب با تعریفی باشد که رهبر حکومت اسلامی ایران، علی خامنه ای، تحت عنوان "گام دوم انقلاب" ارایه کرده است یعنی ایجاد یک "دولت جوان جهادی و انقلابی". بر همین اساس حمیدرضا ترقی گفته است که برخی در میان اصولگرایان معتقدند که یک نظامی یا در واقع یکی از فرماندهان سپاه پاسداران بهتر می تواند "جوابگوی مطالبۀ رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتخابات آینده باشد."

ترقی در عین حال تصریح کرده است که کاندیداتوری یک نظامی در انتخابات آینده نیازمند نظر شورای نگهبان است یعنی نیازمند آن است که آیا شورای نگهبان یک نظامی را از "رجال سیاسی و مذهبی" تلقی می کند یا نه : خصوصیتی که نخستین شرط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است که البته شامل زنان نمی شود. مجلس شورای اسلامی ایران در آخرین اقدام خود با صراحت از چهره های لشگری، کشوری و نظامی به عنوان مصادیق "رجال سیاسی و مذهبی" یاد کرد.

به همین خاطر جراید رسمی در ایران در روزهای گذشته از سردار حسین دهقان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور صنایع دفاعی و سعید محمد، فرماندۀ قرارگاه خاتم الانبیاء، ثروتمندترین کارتل اقتصادی سپاه پاسداران و خاورمیانه، به عنوان گزینه های احتمالی نامزدی در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری یاد کرده اند.

با این حال، رسانه های داخل ایران بعضاً از نامزدی یک نظامی در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری ایران به عنوان محّرک مشارکت مردم در انتخابات یا در واقع مشارکت مخالفان حضور یک نظامی در رأس قوۀ مجریۀ یاد کرده و افزوده اند که این روش می تواند نرخ مشارکت در انتخابات آینده را بالا ببرد.   

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید