وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نگران‌کننده است

Caissse natioanle de la retraite en Iran
Caissse natioanle de la retraite en Iran © isna

اسماعیل صفرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در گفتگو با ایسنا وضعیت مالی نظام تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور را نگران‌کننده خوانده و گفته است که در وضعیت "عادی" صندوق های بازنشستگی همواره با کسری منابع روبرو بوده اند که "عمدتاً بخش غالب این کسری ها از بودجه عمومی دولت تأمین می شود" با این تفاوت که اینبار خود دولت به دلیل تحریم ها و اُفت درآمدهای نفتی با کسری بی سابقۀ منابع روبرو شده است.

تبلیغ بازرگانی

اسماعیل صفرزاده سپس گفته است که در نبود کمک های دولتی بحران منابع سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی کشور تشدید خواهد شد، "با توجه به اینکه بخش عمدۀ منابع صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت تأمین می شود."

اسماعیل صفرزاده، مسن شدن جمعیت، کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی، تورم دو رقمی را از جمله عوامل بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی خوانده و افزوده است که "طی دهه های گذشته بیش از ٦٠ درصد جمعیت فعال کشور هیچ مشارکتی در بازار کار نداشته است" و این نرخ پائین مشارکت در زندگی اقتصادی تاثیر مخربی بر وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی می گذارد.

صفرزاده در جای دیگری از سخنانش افزوده است : "افزایش سطح عمومی قیمت ها موجب می شود" که حقوق بازنشستگان برغم افزایش سالانۀ آنها "کفایت هزینه و مخارج خانوارها را نکند." وی تصریح کرده است که "در بیست سال گذشته دستمزدها در بهترین حالت فقط ٢٥ درصد مخارج خانوارها را تأمین کرده اند." به گفتۀ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا "شوک های تورمی بیشترین اثر مخرب و کمرشکن را بر درآمدهای صندوق های بازنشستگی دارند و این عامل "هم تعهدات بلندمدت صندوق بازنشستگی کشور را افزایش می دهد و هم ارزش واقعی کسورات دریافتی را تحت تاثیر قرار می دهد."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید