کشورهای حاشیه خلیج‌فارس/ خاورمیانه/ نظامی

خاورمیانه و کشورهای حاشیۀ خلیج‌ فارس مهمترین خریداران تسلیحات جهان در پنج سال گذشته بوده‌اند

خاورمیانه و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، مهمترین واردکننده تسلیحات در پنج سال گذشته بوده‌اند.
خاورمیانه و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، مهمترین واردکننده تسلیحات در پنج سال گذشته بوده‌اند. DR

بر اساس آخرین گزارش «مؤسسۀ بین‌المللی تحقیقات صلحِ استکهلم» فروش سلاح در پنج سال گذشته به نسبت دورۀ مشابه پیش از آن ٧٫٨ درصد افزایش داشته است. در این دوره، پنج کشور آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین به تنهائی ٧۵ درصد کل صادرات تسلیحات را در اختیار داشته‌اند. بر پایۀ همین گزارش، بیشترین میزان صادرات سلاح در این دوره بسوی خاورمیانه و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس روان شده است.

تبلیغ بازرگانی

عربستان سعودی، بر اساس ارزیابی «مؤسسۀ بین‌المللی تحقیقات صلحِ استکهلم»، در پنج سال گذشته نخستین واردکنندۀ تسلیحات در جهان بوده است و میزان خرید این کشور در این زمینه، در فاصلۀ سال‌های ٢٠١٤ تا ٢٠١٨ به نسبت مدت مشابه پیش از آن، به میزان ١٩٢ درصد افزایش یافته است. عربستان در این مدت همچنین نخستین مشتری آمریکا در این زمینه بوده و ٢٢ درصد کل صادرات سلاح آمریکا را خریده است. عربستان سعودی پس از مصر و هند، سومین خریدار سلاح‌های فرانسه، نخستین خریدار تسلیحات بریتانیا، سومین خریدار تسلیحات اسپانیا و نخستین خریدار از سوئیس است.

در همین دوره، مصر خریدهای خود را نسبت به دورۀ پنج سالۀ پیش از آن ٢٠٦ درصد، اسرائیل ٣۵٤ درصد، قطر ٢٢۵ درصد، و عراق ١٣٩ درصد افزایش داده‌اند. در همین دوره، میزان خریدهای تسلیحاتی سوریه ٨٧ درصد کاهش داشته است. در پنج سال گذشته، هند، پس از عربستان و پیش از مصر، دومین وارد کنندۀ سلاح در جهان بوده است.

در همین دوره، آمریکا صادرات تسلیحاتی خود را ٢٩ درصد افزایش داده و در کلِ صادرات تسلیحات در جهان از٣٠ درصد به ٣٦ درصد رسانده است. تفاوت میزان صادرات در این زمینه میان آمریکا و روسیه که به ترتیب نخستین و دومین صادرکنندۀ سلاح در جهان هستند نیز در همین مدت افزایش یافته به نحوی که صادرات آمریکا ٧۵ درصد بیش از روسیه بوده است. بیش از نیمی از سلاح‌های صادر شده از آمریکا، بصورت دقیق‌تر، ۵٢ درصد، به خاورمیانه و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس ارسال شده است.

صادرات روسیه در فاصلۀ پنج سال‌ گذشته ٢١ درصد کل صادرات تسلیحات در جهان بوده است. مشتریان اصلی سلاح‌های روسی به ترتیب هند، چین و الجزایر هستند.

صادرات فرانسه، سومین فروشندۀ سلاح در جهان، نیز در پنج سال گذشته ٤٣ درصد افزایش یافته، اما از ٦٬٨ درصد کل صادرات اسلحه در جهان فراتر نرفته است. مصر، هند و عربستان سعودی در پنج سال گذشته، سه خریدار اصلی سلاح‌های ساخت فرانسه بوده‌اند.

در همین دوره صادرات تسلیحات توسط اسرائیل، کرۀ جنوبی و ترکیه نیز به میزان بسیاری افزایش یافته و آنان را به ترتیب در رده‌های هشتم، یازدهم و چهاردهم صادرکنندگان اسلحه در جهان قرار داده است.

مهمترین خریداران سلاح‌های اسرائیلی به ترتیب هند، جمهوری آذربایجان و ویتنام هستند. در این مدت ترکیه نیز سلاح های خود را بویژه به امارات متحدۀ عربی، ترکمنستان و عربستان سعودی صادر کرده است.

نخستین خریدار تسلیحات برزیل، افغانستان است که ٣٢ درصد کل فروش اسلحۀ این کشور را به تنهائی خریداری کرده است. با این حال سهم برزیل از کل فروش سلاح در جهان از ٠٬٢ درصد فراتر نمی‌رود. نخستین صادر کنندۀ سلاح به افغانستان، آمریکاست که ٦٦ درصد کل واردات سلاح به این کشور را تامین می‌کند. روسیه در ردۀ دوم ١٨ درصد و برزیل در مقام سوم ١٠ درصد تسلیحات وارداتی به این کشور را در اختیار کابل قرار می‌دهند.

عراق هشتمین خریدار سلاح در جهان است. این کشور ٤٧ درصد سلاح‌های وارداتی خود را از آمریکا، ٣٣ درصد آنرا از روسیه و ٨ درصد آنرا از کرۀ جنوبی ابتیاع می‌کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید