نشست ژنو ٢ پیرامون بحران سوریه

صدا ۲۵:۰۲
REUTERS/Arnd Wiegmann

 درپی حدود یک سال تلاش دیپلماتیک همه جانبه درسطح بین المللی برای یافتن راهی درجهت خروج ازبن بست بحران داخلی سوریه، نشست ژنو ٢ از روز چهارشنبه، ٢٢ ژانویه، با دعوت از سی وشش کشور ذینفع درصلح سوریه درسوئیس آغاز شد. 

تبلیغ بازرگانی

  بسیاری از کشورهای دعوت شده مانند پنج عضو دائمی شورای امنیت، عربستان سعودی، قطر، ترکیه، مصر، اردن هاشمی در چارچوب دیپلماتیک از نزدیک بلقوه و بلفعل با بحران خونین سوریه درگیر هستند.
دراین میان ایران در این نشست حضور ندارد. هفته پیش از برگزاری نشست، علی رغم مخالفت های آمریکا، اپوزیسیون سوریه و برخی دیگر از کشورهای اروپائی، دبیرکل سازمان ملل اعلام داشت که دعوتنامه ای برای ایران ارسال داشته است.
ارسال این دعوت نامه بلافاصله پرسش هایی را درمحافل دیپلماتیک غرب برانگیخت. آمریکا و کشورهای اروپائی قبلاً اعلام کرده بودند که شرط شرکت ایران دراین نشست، پذیرش مصوبات ژنو دو درسال 2012 از سوی جمهوری اسلامی خواهد بود.
درپاسخ به این پرسش ها دبیرکل سازمان ملل اعلام داشت که طی چندین گفت وگو با محمد جواد ظریف، وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی، وی، یعنی مسئول دیپلماسی ایران، گفته است که دولت تهران مفاد مصوبه ژنو یک را می پذیرد، وازاین رو، دفترسازمان ملل دعوتنامه ای رابرای حضور ایران ارسال داشته است.

اما به دنبال این حوادث ایران پاسخ دقیقی به اینکه آیا ظریف درگفت وگو با دبیرکل سازمان ملل پذیرش مفاد ژنو یک را اعلام کرده است یا نه، نداد.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی، فردای روز ارسال دعوت نامه اعلام داشت که ایران هیچ پیش شرطی را برای شرکت درنشست ژنو 2 نمی پذیرد. این موضع ایران موجب شد که دبیرکل سازمان ملل دریک اقدام بیسابقه دعوت ازایران را رسماً پس بگیرد.
با انتشار خبرتصمیم دبیرکل به بازپس گیری دعوت از ایران مقامات تهران دبیرکل را به خاطراین اقدام مورد نکوهش شدید قرار دادند، ولی دبیرکل بر گفت وگو های خود با محمد جواد ظریف اشاره کرد و از پس گرفته شدن دعوت نامه دفاع نمود.
دولت روسیه که تا آن زمان ازمدافعان سرسخت حضورایران در مذاکرات ژنو 2 بود با موضوع پس گرفته شدن دعوت ایران برخورد چندان شدیدی نداشت، وزیرامورخارجه روسیه ضمن ابراز ناخشنودی از اقدام دبیرکل سازمان ملل با این حال گفت : ازنظر وی " فاجعه ای " پیش نیامده است.
به این ترتیب بود که روز بیست ودوم ژانویه همه هیئت های سوری و بین المللی با سخنان دبیرکل سازمان ملل مذاکرات خود را درسوئیس آغازکردند.
واما با وجود گذشت سه روز از آغاز مذاکرات و ورود مرحله مذاکرات به دیدارهای رو دررو میان هیئت های ائتلاف اپوزیسیون و هیئت اعزام شده ازسوی رژیم دمشق، پرسش ها درمورد موفقیت این مذاکرات همچنان محتاطانه باقی مانده است.
به گفته بسیاری ازکارشناسان به علت پیچیدگی روزافزون مناسبات داخلی سوریه و محافل ذینفع بین المللی دراین بحران رساند مذاکرات به سرمنزل مقصود و پایان خونریزی و ویرانی درسوریه راهی بسیار دشوار و طولانی درپیش رو دارد.
درمیزگرد این هفته که به این موضوع اختصاص یافته آقایان حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب و خاورمیانه، ایلیا جزایری روزنامه نگار وتحلیلگررویدادهای لبنان وسوریه دربیروت و مجتبی طالقانی تحلیلگرمسائل خاورمیانه درپاریس به پرسش های رحمت قاسم بیگلو پاسخ داده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید