افغانستان/آمریکا

خروج از افغانستان و مشکل انتقال تجهیزات

DR

انتقال وسایط و وسایل نیرو های نظامی آمریکا از افغانستان که سی ملیارد دلار ارزش دارد، در حالیکه قرار است تا آخر سال ٢٠١٤ آنان خاک افغانستان را ترک کرده باشند؛ با در نظر داشت مشکلات فعلی با پاکستان، به مشکل چشم گیری تبدیل شده است.

تبلیغ بازرگانی

یکی از نظامیان مسئول برگشت نیروهای آمریکایی میگوید: «میتوانم خیال کنم که افغانستان یک کشور بحری است و بندر های کلان دارد؛ ولی متأسفانه واقعیت چنین نیست، این کشور جاده هم ندارد؛ کاش که یک شاهراه بزرگ میبود که کابل را به کویت وصل میکرد و لاری ها یا کامیون های ما، تجهیزات را به آنجا میبردند.»

روابط سخت با پاکستان، که از مدتی به اینسو راه اکمالاتی نیروهای غربی را قطع کرده است، برگشت نظامیان آمریکایی را هم مشکل ساخته است. پاکستانی ها دیروز گفتند که از این هم، روابط خود را با آمریکا محدود تر خواهند کرد.

نیرو های آمریکایی در نتیجه، در جستجوی راه خروج هستند. این مسئول نظامی اضافه میکند که آنان راه شمال را ارزیابی میکنند و در حال تلاش هستند تا با پاکستان رفع مشکل کنند.

او همچنان میگوید که آنان هوا را در اختیار دارند. یعنی میتوانند وسایل خود را با هواپیما به یک محل امن نقل بدهند و از آنجا به بعد از کشتی استفاده کنند. مسئول آمریکایی به گونۀ تلقین به خود، اضافه میکند که «این حالت بهتر از آنست که ما مثلاً مجبور میبودیم، همۀ وسایل خود را با هواپیما، به خاک خود برسانیم».

ده ها هزار وسیلۀ نقلیه، یا خود رو نظامی، باید از افغانستان خارج شوند و ارزش آن به ٣٠ ملیارد دلار برآورد شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید