افغانستان

خروج "مشروط" نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال آینده

Reuters
متن توسط : واسع محسن
۲ دقیقه

فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق می گوید آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه ژوئیه 2011 در مطابقت با شرایط امنیتی افغانستان در زمان یاد شده صورت خواهد گرفت.

تبلیغ بازرگانی

ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق روز چهارشنبه ضمن دفاع از برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دربرابر مجلس سنای آمریکا گفت ماه ژوئیه 2010 را باید بعنوان یک زمان بندی مشروط در نظر گرفت.

دیوید پترائوس در بخشی از سخنان خود گفت حمایت وی از تصمیم باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا برای تعیین این زمان بندی بر پیش بینی های مربوط به شرایط حاکم در افغانستان در ماه ژوئیه 2011 استوار بوده است.

فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق و یکی دیگر از ماموران بلند پایه پنتاگون مجلس سنا را در جریان اوضاع امنیتی کنونی در افغانستان قرار داده و توضیح دادند عملیات کنونی علیه نیروهای شورشی با "پیروزی و شکست" توأم است.

نیروهای بین المللی به رهبری ناتو و آمریکا از چندین ماه بدینسو، به عملیات تهاجمی علیه طالبان در ولایت هلمند دست زده و برای آغاز یک حمله بزرگ دیگر به شورشیان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان زمینه سازی می کنند.

ژنرال پترائوس از بهبود اوضاع امنیتی در ولسوالی مارجه در ولایت هلمند اظهار رضائیت کرده و گفت فرماندهان نیروهای بین المللی و خود وی میتوانند در بازار رفت و آمد کنند.

ژنرال پترائوس با پشتیبانی از برنامه انتقال مسئولیتهای نظامی به نیروهای امنیتی افغانستان در تابستان سال آینده گفت این نیروها در شماری از مناطق افغانستان از جمله در اطراف کابل، پایتخت افغانستان در نبرد علیه شورشیان به پیروزی هایی دست یافته اند.

جان مک کین، سناتور جمهوریخواه در واکنش به اظهارات دیوید پترائوس گفت خوشحال است از اینکه وی آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به شرایط امنیتی در تابستان سال آینده مربوط دانسته است

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید