دسترسی به محتوای اصلی
ایران

خشم هاشمی رفسنجانی از عزل وزیر کابینه حسن روحانی

متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۲ دقیقه

 به دنبال صدور رأی عدم اعتماد به یک وزیر کابینه حسن روحانی، علی اکبرهاشمی‌رفسنجانی امروز طی سخنانی، اصولگرایان در مجلس را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: « اگر افراطی‌ها بگذارند و دخالت نکنند آموزش و پرورش بنیانگذار یک جامعه خوب است».

تبلیغ بازرگانی

هاشمی رفسنجانی که در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور سخن می گفت، پس از پرداختن به وضع معیشت معلمین و کارکنان آموزش و پرورش در کشور، در بخشی از سخنان خود گفت: «یکی از مشکلات در مدارس، تأکید بر حافظه محوری است. باید دانش آموزان را به تفکر وادار کرد و تفکر در محیط بسته و فضای اختناق رشد نمی کند. هر فردی که تصورکند در محیط بسته می توان جامعه را متفکر و خلاق تربیت کند اشتباه می کند.

هاشمی رفسنجانی آنگاه به آنان که افراطیون نامید اشاره کرد وگفت: «افراطی ها در ابتدای انقلاب کار را خراب و رقابت ما با دنیا را به هم ریختند، در حالی که اسلامی که خلقتش با علم همراه بوده و شعارش علم، تقوا و عدالت و اعتدال است با این موارد جور درنمی آید. نباید پنجره ها را بست بلکه باید حرف حساب را گرفت و حرف حساب را نیز اشاعه داد».

علی اکبرهاشمی رفسنجانی، در ادامه سخنان خود، با اشاره به ١٨٠ هزار تحصیل کرده ایرانی که سالانه کشورشان را ترک می کنند گفت: اگر افراطی ها بگذارند و دخالت نکنند، آموزش و پرورش بنیانگذار یک جامعه خوب است؛ شاهد بودیم وزیری که در امور وزارت خانه مسلط شده بود را استیضاح و عزل می کنند؛ بر این اساس، انگیزه خدمت از انسان گرفته می شود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.