ایران

خشم هاشمی رفسنجانی از عزل وزیر کابینه حسن روحانی

 به دنبال صدور رأی عدم اعتماد به یک وزیر کابینه حسن روحانی، علی اکبرهاشمی‌رفسنجانی امروز طی سخنانی، اصولگرایان در مجلس را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: « اگر افراطی‌ها بگذارند و دخالت نکنند آموزش و پرورش بنیانگذار یک جامعه خوب است».

تبلیغ بازرگانی

هاشمی رفسنجانی که در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور سخن می گفت، پس از پرداختن به وضع معیشت معلمین و کارکنان آموزش و پرورش در کشور، در بخشی از سخنان خود گفت: «یکی از مشکلات در مدارس، تأکید بر حافظه محوری است. باید دانش آموزان را به تفکر وادار کرد و تفکر در محیط بسته و فضای اختناق رشد نمی کند. هر فردی که تصورکند در محیط بسته می توان جامعه را متفکر و خلاق تربیت کند اشتباه می کند.

هاشمی رفسنجانی آنگاه به آنان که افراطیون نامید اشاره کرد وگفت: «افراطی ها در ابتدای انقلاب کار را خراب و رقابت ما با دنیا را به هم ریختند، در حالی که اسلامی که خلقتش با علم همراه بوده و شعارش علم، تقوا و عدالت و اعتدال است با این موارد جور درنمی آید. نباید پنجره ها را بست بلکه باید حرف حساب را گرفت و حرف حساب را نیز اشاعه داد».

علی اکبرهاشمی رفسنجانی، در ادامه سخنان خود، با اشاره به ١٨٠ هزار تحصیل کرده ایرانی که سالانه کشورشان را ترک می کنند گفت: اگر افراطی ها بگذارند و دخالت نکنند، آموزش و پرورش بنیانگذار یک جامعه خوب است؛ شاهد بودیم وزیری که در امور وزارت خانه مسلط شده بود را استیضاح و عزل می کنند؛ بر این اساس، انگیزه خدمت از انسان گرفته می شود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید