ایران/ حقوق بشر

خطر، جان یک وبلا گ نویس را تهدید می کند

سازمان مدافع آزادی بیان، " گزارشگران بدون مرز" درپاریس با انتشاربیانیه ای نسبت به وضعیت جسمانی وخیم وبلاگ نویس زندانی، حسین رونقی ملکی و مادر وی، ابرازنگرانی عمیق کرده است.

تبلیغ بازرگانی

این وبلاگ نویس از هجدهم امرداد ماه، سه هفته پیش، دراعتراض به زندانبان خود دست به اعتصاب غذا زده است. مادر این وبلاگ نویس، خانم ذلیخا موسوی نیز از هشت روز پیش در حمایت از خواست های فرزندش اعتصاب غذای نامحدودی را آغازکرده است.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود " رفتارکشنده مسئولان دستگاه قضائی ایران را که از آزادی حسین رونقی ملکی خوداری می کنند، محکوم می کند".
گزارشگران بدون مرزتاکید می کند که " ما صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران و مصطفی پورمحمدی وزیردادگستری را مسئول جان حسین رونقی ملکی می دانیم.
این سازمان حقوق بشری می افزاید: خانم ذلیخا موسوی مادر این وبلاگ نویس که از هشت روزپیش دراعتصاب غذا به سرمی برد، خود از بیماری قلبی رنج می برد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید