نروژ/ تروریسم

خطر تروریسم اسلامی بیشتر از خطر تروریسم ضد اسلامی است

Anders Behring Breivik - تروریست نروژی
Anders Behring Breivik - تروریست نروژی DR

در نروژ، کشوری که چندی قبل، یک تروریست داخلی با حمله به ساختمان حکومتی و یک محفل سیاسی، باعث قتل بسیاری شده بود، به گفتۀ مسئولین امنیتی، خطر عمده هنوز هم تروریسم اسلامی است.

تبلیغ بازرگانی

رئیس استخبارات داخلی نروژ- ژان کریستیانسن، میگوید که درین اواخر، آنان دیده اند که بعضی از کسانی که درنروژ بزرگ شده اند، به نظرات رادیکال رو می آورند و برای آنان، نروژ دشمن اصلی میشود؛ بعضی از آنان، با تجربیات نظامی در اردوگاه هایی در خارج، برای اعمال تروریستی آماده میشوند و دوباره به نروژ بر میگردند.

گزارش سازمان استخبارات داخلی نروژ، زمانی بیرون میاید که یک ویدئو در "یو تیوب" با لحن تهدید آمیز، سربازان این کشور در افغانستان و مسئولین سیاسی آن، اعم ازشاهزاده و نخست وزیر این کشوررا به نمایش میگذارد. در زیر نویس این ویدئو، به زبان نروژی آمده است که: «الله، آنان را از میان بردار و کاری بکن که آنان زجر ببینند»؛ مسئولین امنیتی این کشور متعاقب پخش این ویدئو اعلان کرده اند که تحقیق خواهند کرد تا مشخص شود که این یک نوعی از تشویق به تروریسم نیست؟

در ماه جولای (ژوئیه) گذشته، "آندرس برینگ بروی ویک"٭- تروریست نروژی، که خود را در جنگ با اسلامیسم تصور میکرد، بعد از منفجر کردن یک بمب در نزدیکی ساختمان مرکزی حکومت، با حمله به صد ها تن از جوانانی که به دعوت حزب کار این کشور دور هم جمع شده بودند، باعث کشتن هفتاد نفر شد. رئیس استخبارات نروژ، با ابراز اینکه آنان احتمال حملاتی به شکل حملۀ "آندرس برینگ بروی ویک" راهم در نظر میگیرند، تصریح میکند که خطر اصلی تروریسم اسلامی است.

٭ Anders Behring Breivik

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید