پاکستان

خطر پیروزی طالبان در پاکستان

DR

در یک گزارش رسمی به پارلمان، ریاست جمهوری ایالات متحده هشدار داده است که در دراز مدت، احتمال پیروزی طالبان در برابرارتش پاکستان وجود دارد.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس این گزارش، در مهمند و در باجور، نیروهای نظامی پاکستان علاوه بر مقاومت شورشیان، و بامب های دست ساز آنان، مجبور بودند که اوضاع جوی نامناسب را بپذیرند و به مردمی که به دلیل جنگ مهاجر میشوند، هم رسیدگی کنند. این گزارش، اگرچه از همکاری میان پاکستان و ایالات متحده، در ساحۀ نظامی، توصیف میکند ولی روی اینکه بعد از پاکسازی محلات از شورشیان، باز سازی صورت نگرفته است، انگشت میگذارد.

احتمال پیروزی طالبان در دراز مدت، در کشور پاکستان، موضوع گفتگوی ماست با سید شریف هاشمی، رئیس سابق کشف وزارت دفاع افغانستان. آقای هاشمی با ابراز تردید در مورد این فرضیه، میگوید که اردوی پاکستان بسیار مقتدر و منظم است و احتمال اینکه در برابر طالبان شکست بخورد، بسیار ضعیف میباشد. ولی اگر احیاناً این فرضیه تحقق پیدا کند، به گفتۀ آقای هاشمی، طالبان در منطقه حاکم خواهند شد، و طبعاً، این موضوع به ضرر افغانستان هم خواهد بود.

گفتگو با سید شریف هاشمی، رئیس سابق کشف وزارت دفاع افغانستان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید