ایران- ایتالیا

خودداری ایتالیا از تحویل ماهوارۀ ساخته شده برای ایران

ماهواره مصباح
ماهواره مصباح

حمید فاضلی، رئیس سازمان فضائی جمهوری اسلامی ایران، از تلاش این کشور برای وادار کردن ایتالیا به تحویل یک ماهواره به ایران خبر داد که ساخته شده اما رم با استناد به تحریم های تصویب شده علیه ایران در ارتباط با فعالیت های هسته این کشور از تحویل آن خودداری می کند.

تبلیغ بازرگانی

به گفتۀ این مقام جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر این کشور دارای "ماهواره بر" هائی است که می تواند ماهوارۀ سفارش داده شده به ایتالیا، "ماهوارۀ مصباح یک"، را به فضا پرتاب کند اما ایتالیا پس از شش سال به وعدۀ خود مبنی بر تحویل این ماهواره به ایران عمل نکرده است.
حمید فاضلی می گوید قرار بر این بوده است که ایران این ماهواره را در سال ١٣٨٤ با موشک روسی "کاسموس - ٣ م" به فضا پرتاب کند.
رئیس سازمان فضائی جمهوری اسلامی ایران "خلف وعدۀ ایتالیا و کارشکنی قدرت های فضائی" را دلیل این ناکامی دانست.
این ماهواره که از سوی جمهوری اسلامی ایران ماهوارۀ "مصباح یک" نام گذاری شده است یک ماهوارۀ مخابراتی به وزن ٧٥ کیلوگرم است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به این ماهوارۀ تحویل داده نشده اختصاص داده است یادآوری می کند که مسکو در سال ١٣٨٤ نخستین ماهوارۀ ایران به نام "سینا ی یک"، ساخت روسیه، را به فضا پرتاب کرده است اما اعلام کرده است که ماهوارۀ "مصباح یک" هیچگاه در اختیار روسیه قرار نگرفته است.
ایتالیا با استناد به تحریم های تصویب شده در سازمان ملل متحد علیه ایران از دادن پروانۀ صدور برای تحویل این ماهواره به ایران خودداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران به ساخت ماهوارۀ "مصباح ٢" دست زده و می خواهد آن را امسال به فضا پرتاب کند.
ایران نخستین ماهوارۀ ساخت این کشور به نام "امید" را با یک موشک ساخت ایران به نام "سفیر ٢ " در سال ١٣٨٧ به فضا پرتاب کرده است.
این خبرگزاری پس از اشاره به اعتراض اروپا و آمریکا به ایران در پی پرتاب ماهوارۀ امید می نویسد برنامه های فضائی ایران موجب نگرانی کشورهای غربی است که به تهران به خاطر تلاش برای دست یابی به توانائی های بالیستیک و مألاً داشتن موشک های قادر به حمل کلاهک هسته ای مظنون هستند
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید