افغانستان

خوشبینی انگلیس ها و امریکایی ها

Reuters

نخست وزیر انگلستان، در یک سفر پیش بینی نشده و در یک ملاقات با عساکر (سربازان) انگلیس در افغانستان، گفته است که از شروع سال آینده، نیروهای این کشور میتوانند، افغانستان را ترک کنند.

تبلیغ بازرگانی

از جانب دیگر، وزیر دفاع ایالات متحده هم، که در این اواخر، سفر های متعددی به افغانستان داشته است، با خوشبینی از پیشرفت مسایل، گفته است که طی این ماه، یک بازنگری جدید را در ستراتیژی این مملکت در افغانستان اعلان خواهد کرد.

اگرچه حکومت افغانستان هم در مورد خروج نیروهای خارجی، اظهار خوشبینی میکند و از پیشرفت های اردوی ملی صحبت میکند، ولی به نظر می آید که مردم، در این رابطه، خوشبین نیستند. نه تنها از نگاه کمیتی، اردوی ملی افغانستان ظرفیت های لازم را پیدا نکرده است، بلکه از نظر کیفیتی هم، ملت به اردوی ملی اعتماد ندارد.

این مطلب را با آقای رمضان بشر دوست، نمایندۀ کابل در پارلمان افغانستان در میان گذاشتیم. آقای بشر دوست میگوید که «اردوی ملی»، ملی نیست. اساس تشکیل این اردو سهمیه های قومی بوده است و کسانیکه وارد این اردو شده اند، اعضای تنظیم های جهادی سابق استند، که اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، احتمال دارد این اردو از هم بپاشد، و به جان همدیگر بیفتند.
 

گفتگو با رمضان بشر دوست

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید