افغانستان

خوشبینی ایالات متحده و نقد متخصصین داخلی

Reuters

 طی جلسۀ ماهانۀ کاخ سفید، در مورد امنیت در افغانستان و پاکستان، باراک اوباما، دیروز دوشنبه، از تدابیر اتخاذ شده برای حفظ جهش ضد طالبان و برگرداندن مسئولیت ها به نیروهای افغان، صحبت کرد.

تبلیغ بازرگانی

با ابراز اینکه ستراتیژی ایالات متحده مبنی بر فرستادن نیروی اضافی به افغانستان و متعاقب آن، ترک این کشور و سپردن مسئولیت ها به نیروهای ملی افغانستان، موفقانه بوده است، ولی این یک موفقیت شکننده است، از تقویت نیرو های افغان، و آشتی ملی در این کشور صحبت کرده است. در حالیکه حملات طالبان درین اواخر و فرار صد ها تن از زندانیان آنان از زندان قندهار بیشتر از پیش اعتماد به نیروهای داخلی را تضعیف کرده است، بررسی واقعیت پیشرفت های نیروهای انتظامی افغانستان، مسئلۀ مهم و آینده ساز به نظر می آید.

برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با جنرال سید شریف هاشمی، رئیس سابق کشف در وزارت دفاع افغانستان. آقای هاشمی میگوید که تجربۀ تخلیۀ افغانستان توسط نیروهای روس، در گذشته، نشان میدهد که با وجود اینکه در آن زمان اردوی ملی افغانستان در وضع بهتری قرار داشت، ولی نتوانست در برابر شورش مجاهدین مقاومت کند. حالا وضع اردوی ملی بسیار بد تر از آنزمان است و کسانیکه از پیشرفت اردو صحبت میکنند، میدانند که این موضوع واقعیت ندارد و تنها برای حفظ موقعیت خود، اینگونه تظاهر میکنند. آقای هاشمی تصریح میکند که برای باز سازی واقعی اردو باید افراد مسلکی را، در آن، داخل کنند. 

گفتگو با جنرال سید شریف هاشمی، رئیس سابق کشف، در وزارت دفاع افغانستان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید