اسرائیل/فلسطین

خوشه های خشم نوجوانان فلسطینی برای رهایی از اشغال اسرائیل-گفتگو با مهدی مظفری

تدوام و افزایش درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان برای آمریکا و سازمان ملل بسیار نگران کننده شده است. از اول ماه اکتبر، تا کنون، این خشونت ها دهها کشته و صدها زخمی داشته است. جوانان و نوجوانان فلسطینی، دختر و پسر، با چاقو به نیروهای امنیتی اسرائیل و دیگر شهروندان اسرائیلی حمله می کنند. از سوی مقابل، نیروهای امنیتی اسرائیل با گلوله به این حملات پاسخ میدهند. برخی از انتفاضیه سوم سخن میگویند. در همین حال، با به آتش کشیدن معبدی که گفته میشود مقبره "حضرت یوسف" است، برخی دیگر از آغاز یک جنگ مذهبی در سرزمین های اشغالی و اسرائیل، سخن میرانند. همگان در تحلیل دلایل واقعی خوشه های خشمی که توسط جوانان و نوجوانان فلسطینی شعله ور میشوند، در مانده اند.

تبلیغ بازرگانی

مهدی مظفری استاد دانشگاه در روابط بین الملل در دانمارک، در تحلیل خود، قیام و یا شورشی را ترسیم می کند که از نا امیدی نوجوانان و جوانان فلسطینی سرچشمه گرفته و در همان حال، از اختلاف نگرش ژرف این نوجوانان با نسل های گذشته فلسطینی حکایت دارد.
مهدی مظفری در باره به آتش کشیدن مقبره مفروض "حضرت یوسف" در شهر نابلس، احتمال اوج گیری جنبش های لائیک و غیر مذهبی را در نزد جوانان فلسطینی مطرح میکند. جنبشی که خواهان گذر و رهایی از بند باورهای مذهبی گذشته است...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید