ایران

خیابان "شیرین عبادی" در شهر "پواتیه" در فرانسه

براساس تصمیم شورای شهر "پواتیه"* درفرانسه، تصمیمی که درراستای برابری حقوق زن و مرد اتخاذ شده است، یکی ازخیابان های این شهرازدیروز (دوشنبه) به نام خانم شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح، وکیل دادگستری و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشردرایران، نام گذاری شد.

تبلیغ بازرگانی

درمراسم پرده برداری ازتابلوی این خیابان علاوه برخانم عبادی شهردار، اعضای انجمن شهر و رئیس دانشگاه "پواتیه" نیز حضور داشتند.
خانم شیرین عبادی در این مراسم از جمله یادآور شد که در پواتیه نام شش زن از جمله او را بر خیابان ها و میادین شهر گذاشته اند.
خیابانی که به نام شیرین عبادی نامگذاری شده است خیابانی درمحوطۀ دانشگاه پواتیه است. شیرین عبادی در سال ٢٠٠٨ از دانشگاه "پواتیه" دکترای افتخاری دریافت کرده است.
افزون بر این شیرین عبادی امروز (سه شنبه) جایزه ای را که به نام او نامگذاری شده است در دانشگاه "پواتیه" به برندۀ آن اهداء خواهد کرد. جایزۀ "شیرین عبادی" به طرح هائی تعلق می گیرد که برای ارتقاء حقوق بشر در مؤسسات آموزش عالی به موقع اجرا گذاشته شود.
شیرین عبادی بعد ازظهرفردا (چهارشنبه) در "تئاتر اودیتوریوم پواتیه"* در میزگردی در مورد حقوق بشر شرکت خواهد کرد.
*Poitiers
*Théâtre Auditorium de Poitiers -TAP
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید