مصر

حسنی مبارک از زندان آزاد شد

طرفداران حسنی مبارک، امروز در قاهره
طرفداران حسنی مبارک، امروز در قاهره REUTERS/Youssef Boudlal

حسنی مبارک رییس جمهوری پیشین مصر از زندان آزاد و به بیمارستان ارتش منتقل شد. پیشتر دادسرای عمومی مصر با تصمیم دادگاه قاهره مبنی بر آزادی مشروط حسنی مبارک از زندان موافقت کرده بود و همین خروج رییس جمهوری پیشین را از زندان میسر ساخت.  

تبلیغ بازرگانی

به این ترتیب امروز رییس جمهوری پیشین مصر از زندان خارج و به بیمارستان ارتش منتقل شد. او بعد از این در خانه اش تحت مراقبت قرار خواهد گرفت.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از منابع قضایی مصر نوشته بود که دادسرای عمومی این کشور به سازمان زندان های مصر خبر داده که تصمیم دیروز دادگاه در مورد آزادی مشروط حسنی مبارک معتبر است و اینکه دادسرا قصد ندارد که رییس جمهوری پیشین مصر را به اتهام جدید بازداشت کرده و تحت پی گرد قرار دهد.
تاکنون دادسرای مصر با طرح اتهامات جدید علیه حسنی مبارک با آزادی مشروط او مخالفت می کرد و وی را در بازداشت موقت نگه میداشت.
حسنی مبارک که 85 سال دارد متهم به قتل صدها تن از تظاهرکنندگان مخالف او در جریان ناآرامی های مصر در سال 2011 است. او در پی نخستین حکم دادگاه که وی را به حبس ابد محکوم کرد تقاضای فرجام نمود و دادگاه تجدیدنظر وی روز یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.
.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید