آلمان

دادگاه آلمانی کشت ماری‌جوانا در خانه بیمار را قانونی کرد

REUTERS/John Vizcaino
۳ دقیقه

براساس حکم دادگاه اداری فدرال آلمان شخصی که از بیماری ام اس رنج می برد، اجازه یافت برای مصرف داروئی در خانه خود ماری جوانا بکارد. در آلمان 600 بیمار وجود دارند که اجازه یافته اند به صورت قانونی ماری جوانا مصرف کنند، اما حق تولید آن در خانه خود را ندارند.

تبلیغ بازرگانی

براساس حکم دادگاه اداری فدرال آلمان شخصی که از بیماری ام اس رنج می برد، اجازه یافت برای مصرف داروئی در خانه خود ماری جوانا بکارد. در آلمان 600 بیمار وجود دارند که اجازه یافته اند به صورت قانونی ماری جوانا مصرف کنند، اما حق تولید آن در خانه خود را ندارند.

حکم دادگاه اداری فدرال آلمان در پاسخ شکایت مرد 52 ساله ای صادر شده است که از حدود 30 سال پیش از بیماری ام اس و افسردگی رنج می برد، اما این حکم می تواند مورد استناد بیماران دیگری قرار گیرد که مجاز به مصرف داروئی ماری جوانا هستند، اما توان پرداخت پول آن را به داروخانه ها ندارند.

در حال حاضر، با این که مصرف ماری جوانا در مورد بیمارانی که برای تسکین دردهای خود به آن نیاز دارند در قوانین آلمان مجاز شناخته شده، صندوق های بیمه حاضر به پرداخت بهای آن نیستند.

در ماه ژانویه امسال وزارت بهداری آلمان لایحه ای را تدوین کرد که به موجب آن استفاده از ماری جوانا برای برخی از بیماران تسهیل می شود و صندوق های بیمه مجبور به پرداخت بهای آن خواهند بود. اما این لایحه هنوز از تصویب مجلس فدرال نگذشته است.

مردی که اکنون مجاز به تولید ماری جوانا در خانه خود شده است، از آنجا که قادر به پرداخت مداوم پول گیاه مصرفی خود نیست، از انستیتو فدرال مواد داروئی آلمان در خواست کرده بود که به او اجازه تولید خانگی را بدهد، اما این نهاد درخواست او را رد کرده بود. وی مدتی پیش در شهر خود مونستر علیه این تصمیم به دادگاه عالی ایالتی شکایت کرد. این دادگاه به نفع او رای داد، اما انستیتو مواد داروئی علیه این حکم اعتراض کرد.

اکنون با صدور حکم دادگاه اداری فدرال، انستیتو مواد داروئی موظف شده است حق تولید شاکی را به رسمیت بشناسد و راه برای موارد مشابه در آلمان هموار شده است.

وکیل شاکی گفته است که با صدور این حکم، بیماران مشابه دیگر مجبور نخواهند شد نیازهای خود را از طریق داروخانه ها یا قاچاقچیان تهیه کنند . آن ها می توانند با استناد به حکم دادگاه اداری فدرال مسئولان را مجبور به صدور اجازه تولید ماری جوانا در خانه های خود کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید