افغانستان

دادگاه استیناف کابل، حکم اعدام قاتلان فرخنده را لغو کرد

نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده قتل "فرخنده".
نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده قتل "فرخنده".

در افغانستان، دادگاه استیناف کابل حکم اعدام چهار متهم به قتل فرخنده ملک‌زاده را لغو کرد و آنان را به زندان محکوم نمود. بیشتر از سه ماه قبل، فرخنده توسط گروهی از مردان و به اتهام واهی سوزندان قرآن در خیابان کشته شده بود. خبر برگزاری دادگاه استیناف با دو روز تأخیر منتشر شده است.

تبلیغ بازرگانی

 

قتل فرخنده در افغانستان و در سطح بین‌المللی افکار عمومی را تکان داد. خشونت ظاهراً بی‌دلیلی که در بلوای قتل او بروز نمود، بحث محرومیت اجتماعی زنان و تبعیض علیه آنان را در افغانستان حادتر از قبل مطرح کرد. 

فرخنده ملک‌زاده روز ۱۹ مارس، روز قبل از عید نوروز، به دست گروهی از مردان که او را بیهوده به سوزاندن قرآن متهم کرده بودند، به شکلی فجیع به قتل رسید.
تحقیقات بعدی نشان داد که فرخنده نه تنها قرآن را آتش نزده بود که به رفتار یک دعافروش مسجد به نام زین‌العابدین اعتراض کرده بود. این دعافروش، آغازکنندۀ اصلی حمله و خشونت جمعی علیه فرخنده شناخته شده است.
نیروهای پلیس که هنگام قتل فرخنده حاضر بودند، به وقایع واکنشی نشان ندادند. در پی این رویداد، یازده پلیس به جرم سهل‌انگاری به یک سال زندان محکوم شدند.

در این پرونده، دادگاه بدوی چهار نفر را به جرم جنایت علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرده بود.
اما دادگاه استیناف که به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه «بدون سر و صدا» برگزار شد، حکم سه نفر را به بیست سال و حکم نفر چهارم را به ده سال زندان تقلیل داد. جلسۀ دادگاه ظاهراً روز سه‌شنبه ۳۰ ژوئن/۹ تیر برگزار شده است.
مجیب‌الله، برادر فرخنده گفت که از تصمیم این دادگاه بی‌خبر بوده است.

از هشت نفر دیگری که از سوی دادگاه بدوی به شانزده سال زندان محکوم شده بودند، یک نفر به نام عمران بی‌گناه شناخته شد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید