بین المللی

دادگاه بین المللی لاهه: اعلامیۀ استقلال کسوو ناقض قوانین بین المللی نیست

رئیس دادگاه بین المللی لاهه گفت تصویب اعلامیۀ استقلال کوسووهیچیک از موازین و مقررات بین المللی را نقض نمی کند و دادگاه به این نتیجه رسیده است که تصویب این اعلامیه در هفدهم فوریۀ سال دو هزار و هشت میلادی نه قوانین بین المللی به طور اعم، نه قطعنامۀ ١٢٤٤ شورای امنیت (تصویب شده در سال ١٩٩٩) و نه چهارچوب قانون اساسی را نقض نکرده است.

تبلیغ بازرگانی

دادگاه بین المللی لاهه امروز (پنجشنبه) اعلام کرد اعلامیۀ استقلال کوسوو ناقض قوانین بین المللی نیست.
رئیس دادگاه بین المللی لاهه گفت تصویب اعلامیۀ استقلال کوسووهیچیک از موازین و مقررات بین المللی را نقض نمی کند و دادگاه به این نتیجه رسیده است که تصویب این اعلامیه در هفدهم فوریۀ سال دو هزاروهشت میلادی نه قوانین بین المللی به طور اعم، نه قطعنامۀ ١٢٤٤ شورای امنیت (تصویب شده در سال ١٩٩٩) و نه چهارچوب قانون اساسی را نقض نکرده است.
باید یادآوری کنیم که صربستان استقلال کوسوو را به رسمیت نشناخته و این سرزمین را کماکان بخشی از قلمرو خود می داند. صربستان خواهان مذاکره و گفتگو در مورد وضعیت کوسوو است و این چیزی است که پریستینا (پایتخت کوسوو) پذیرای آن نیست.
وزیر امورخارجۀ صربستان صبح امروز پیش از تشکیل جلسۀ دادگاه بین المللی لاهه گفته بود اگر این دادگاه از جدائی کوسوو از صربستان پشتیبانی کند دیگر هیچ مرزی در جهان و در منطقه از امنیت برخوردار نخواهد بود.
مناقشۀ کوسوو در سال های١٩٩٩ – ١٩٩٨ از خود بیش از ١٣٠٠٠ قربانی بر جای گذاشته است. در این مناقشه، نیروهای دولتی صربستان رو در روی اسقلال طلبان مسلح کوسوو قرار داشتند. افزون بر این از سرنوشت ١٨٦٢ تن نیز هیچ اطلاعی در دست نیست.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال ٢٠٠٨ به صربستان اجازه داد که برای داوری در این مورد به دادگاه بین المللی لاهه، این نهاد وابسته به سازمان ملل، مراجعه کند.
از اول تا یازدهم دسامبر سال میلادی گذشته نمایندگان بیسنت و نه کشور جهان از جمله آمریکا و روسیه در رسیدگی شفاهی دادگاه بین المللی لاهه به این مسأله شرکت کرده بودند.
شصت و نه کشور جهان از جمله آمریکا و بیست و دو کشور از بیست و نه کشور عضو اتحادیۀ اروپا تا کنون استقلال کوسوو را به رسمیت شناخته اند. این کشور دومیلیون نفر جمعیت دارد و ٩٠٪ جمعیت آن را آلبانیائی تبارهای کوسوو تشکیل می دهند.
آمریکا دیروز بار دیگر پشتیبانی خود از استقلال کوسوو را مورد تأیید مجدد قرار داد. روسیه، متحد سنتی بلگراد، این استقلال را به رسمیت نشناخته است.
دادگاه بین المللی لاهه از سال تأسیس خود در ١٩٤٦، به درخواست سازمان ملل متحد بیست و چهار بار به اعلام نظر مشورتی خود در مورد مسائلی از این دست اقدام کرده است. نظر این دادگاه به این ترتیب "الزام آور" نیست.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید