خبر کوتاه/ مصر

دادگاهی در مصر حکم رهایی فرزندان حسنی مبارک را صادر کرد

تبلیغ بازرگانی

 

دادگاهی در مصر حکم رهایی علاء و جمال مبارک، فرزندان حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین این کشور را صادر کرد.

بگفته مقام های قضایی مصر، این دونفر که درماه مه گذشته به سه سال زندان محکوم شده اند، خواهان تجدید نظر درباره حکم زندانی شدن خود شده اند.

دادگاه هردو فرزند حسنی مبارک همراه با خود او را به استفاده جویی از دارایی هایی متهم کرده بود که بجای نوسازی قصر ریاست جمهوری مصر، در منازل شخصی خانواده مبارک به مصرف رسیده اند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید