ایران / آمریکا

دادگاه عالی آمریکا با فرجام خواهی ایران در پرونده مربوط به سوء قصدهای تروریستی موافقت کرد

دادگاه عالی فدرال آمریکا
دادگاه عالی فدرال آمریکا

دادگاه عالی فدرال در آمریکا با فرجام خواهی بانک مرکزی ایران موافقت کرد. ایران به پرداخت یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دلار به قربانیان حملات علیه منافع آمریکا محکوم و این مبلغ از دارایی های ایران بلوکه شده بود. 

تبلیغ بازرگانی

به دنبال درخواست فرجام خواهی ایران، دادگاه عالی فدرال اعلام کرد که با درخواست ایران برای تجدید رسیدگی با این حکم موافقت کرده است.

خانواده های قربانیان حملات تروریستی در خاورمیانه در سال های گذشته شکایت و خواستار دریافت غرامت شده بودند.

در تابستان سال گذشته میلادی دادگاه ایالتی نیویورک با صدور حکمی یک میلیارد هفت صد و پنجاه میلیون دلار از دارایی های ایران را برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان سوء قصد های تروریستی از جمله سوءقصد تروریستی علیه پایگاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در سال ١٩٨٣ بلوکه کرده بود که ایران متقابلاً درخواست فرجام کرد.

دراین پرونده یک میلیارد و هفت صد میلیون دلاری، همچنین خانواده های قربانیان بمب گذاری دربرج های الخبر درعربستان سعودی نیز در نظرگرفته شده اند.

در سال دو هزار و هفت نیز دادگاه آمریکا ایران را به پرداخت ٦٥٠ میلیون دلار به خانواده های قربانیان سوء قصد تروریستی بیروت محکوم کرد .

این خانواده ها ایران را به عنوان حامی اصلی حزب الله لبنان معرفی کرده بودند که مسئولیت حمله تروریستی به پایگاه نظامی سربازان آمریکایی در بیروت به این سازمان نسبت داده می شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید