ایران / اروپا

دادگاه عالی اروپا از هفت بانک و شرکت متعلق به ایرانیان رفع تحریم کرد

تبلیغ بازرگانی

دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با صدور حکمی از هفت بانک و شرکت ایرانی رفع تحریم کرد. مقر این دادگاه،  در لوزامبورگ قرار دارد.

دراین دادگاه همزمان به ادامهٔ مسدود ماندن دارائی‌ها و ممنوعیت فعالیت مالی «بانک ملی» و «بانک تجارتی ایران و اروپا» رای مثبت داد.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا در حکم رفع تحریم خود از بانک‌های ایرانی تصریح کرده است که اتحادیه اروپا نتوانسته است مدارک و شواهد کافی ارائه کند که این بنگاه‌های اقتصادی با برنامه مناقشه برانگیز اتمی ایران در ارتباط بوده‌اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید