دسترسی به محتوای اصلی
عراق/داخلی

دادگاه فدرال عراق همه پرسی کردستان را مغایر قانون اساسی دانست

بَنرهای همه پرسی کردستان عراق زیر چاپ
بَنرهای همه پرسی کردستان عراق زیر چاپ Reuters
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
1 دقیقه

دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی برگزاری رفراندوم جدایی اقلیم کردستان عراق را غیرقانونی اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه فدرال عراق امروز –دوشنبه/ 20 نوامبر/ با صدور حکمی رفراندوم اخیر استقلال اقلیم کردستان عراق را غیرقانونی اعلام کرد.

تبلیغ بازرگانی

این دادگاه مسئولیت رسیدگی به اختلافات دولت مرکزی و مناطق ایالتی ازجمله کردستان عراق را برعهده دارد.

برپایه قانونی اساسی عراق آرای صادره ازسوی دادگاه فدرال قطعی و لازم الاجراست، ازاین رو، دررای صاره گفته شده است که همه پیامدهای مترتب برنتایج برآمده از رفراندم 25 سپتامبرفاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

به دنبال برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در25 سپتامبر گذشته دولت بغداد درنخستین گام علیه دولت خودمختارکردستان عراق به دادگاه فدرال عراق شکایت برده بود.

دادگاه فدرال پس از پذیرش شکایت دولت مرکزی اعلام داشته بود که پس ازشنیدن اظهارات نمایندگان "اربیل" رای خود را در20 نوامبرصادرخواهد کرد.

رفراندوم جدایی اقلیم کردستان عراق ماه گذشته میلادی در میان مخالفت بغداد و کشورهای همسایه برگزار شد و بیش از ۹۰ درصد از شرکت‌کنندگان به این رفراندوم رای مثبت دادند، اما انجام همه پرسی ازسوی دولت مرکزی عراق غیرقانونی و فاقد وجاهت قانونی اعلام شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.