مصر

دادگاه قاهره حکم توقیف دارائی های رهبران اسلامی را صادر کرد

تبلیغ بازرگانی

دستگاه قضائی مصرامروز با انتشار حکمی دستور مسدود شدن کلیه حساب‌های رهبران اسلامی، از جمله چهرهای شاخص اخوان المسلمین را صادر کرد.

در میان افرادی که باید دارائی‌های آنان توقیف شود، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین، و دو تن نواب وی خیرات الشاطر و رشاد بآیونی دیده می‌شود. نام هاضم ابو اسماعیل سلفیست هوادار محمد مرسی رئیس جمهوری بر کنارشدهٔ مصر نیز دیده می‌شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید