واتیکان/ قضائی

دادگاه واتیکان بقصد محاکمه پنج نفر به اتهام افشای اسرار فساد مالی کشیش ها آغاز بکار کرد

جیان لوئیجی نوزی و امیلیانو فیتی پالدی هر دو روزنامه نگار که در روز پنجم نوامبر – بیست روز پیش – هر کدام کتابی را با مضمون افشای شیوه های پنهان و غیر شفاف روش های اداره امور مالی واتیکان و فساد های مالی رایج در آن منتشر کرده اند امروز به دادگاه واتیکان فراخوانده شده اند تا مورد محاکمه قرار گیرند.

تبلیغ بازرگانی

دادگاه وابسته به واتیکان ، صبح امروز محاکمه افرادی را در دستور کار خود قرار داد که سه نفرشان اعضای وابسته به واتیکان هستند و متهم اند اسناد محرمانه مالی این مرکز مذهبی را در اختیار دو روزنامه نگار ایتالیائی گذاشته اند.
اجلاس امروز که حدود ساعت ده و نیم صبح آغاز شد بطور معمول صرف توضیحات اداری و پرسش های مربوط به هویت متهمین و نکاتی از این دست میگردد.
دو روزنامه نگاری که به دادگاه فراخوانده شدند ، متهمند که اسناد محرمانه واتیکان را مورد استفاده قرار داده و هر کدام کتابی متکی بر این اسناد منتشر کرده اند.
جیان لوئیجی نوزی روزنامه نگار 46 ساله ایتالیائی و امیلیانو فیتی پالدی روزنامه نگار 41 ساله که در روز پنجم نوامبر – بیست روز پیش – هر کدام کتابی را با مضمون افشای شیوه های پنهان و غیر شفاف روش های اداره امور مالی واتیکان و فساد های مالی رایج در آن  منتشر کرده اند امروز به دادگاه واتیکان فراخوانده شده اند تا مورد محاکمه قرار گیرند.
جیان لوئیجی نوزی امروز هنگام ورود به واتیکان به خبرنگاران گفت که کسانی نفعشان در این است که با این نوع سرو صداها نظر ها را بسمت دیگری جلب کنند تا محتوای آنچه در کتابهای من و همکارم منتشر شده و عده ای را در واتیکان کلافه کرده است مورد توجه قرار نگیرد. او اضافه کرد که از این کتاب ها واتیکان نیست که لطمه می بیند ، بلکه افراد مشخصی خسارت می بینند ، که از اوضاع غیر شفاف بهره میگرفتند تا بیاری فساد منافع خصوصی خود را تامین کنند.
باید یادآوری کرد که هنگام انتشار این دو کتاب افشاگرانه ، واتیکان بلافاصله خبر داد که این افشاگری ها محصول اقدامات مهم شفاف سازی وسیعی است که فرمان انجام آنهاتوسط پاپ فرانسوا صادر شده است و بخش هائی از این شیوه های نادرست ( که در این کتاب ها بدان اشاره شده) به گذشته تعلق دارند.
این در حالی است که دادگاه واتیکان قصد دارد سه عضو این مرکز مذهبی را که اسناد محرمانه مالی را در اختیار روزنامه نگاران گذارده اند ، محاکمه و محکوم کند.
این سه نفر که اعضای کارشناس بررسی نظام مالی واتیکان بقصد ایجاد اصلاحاتی در درون بوده اند ، با در اختیار گذاشتن برخی از اسناد محرمانه مالی در اختیار دو روزنامه نگار امکان انتشار وسیع آنها را فراهم کرده اند.
بر طبق یکی از قوانین واتیکان که در سال 2012 تصویب شده این سه نفر ممکن است به هشت سال زندان محکوم شوند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز (دوشنبه) طی اطلاعیه ای از دادگاه واتیکان خواست که تعقیب دو روزنامه نگار متهم شده را لغو کند چرا که اقدام آنها در چارچوب انتشار اخبار برای تامین منافع عمومی تلقی می شود. آنها همچنین باید بتوانند منابع خبری خود را پنهان نگاه دارند.
یکی از این روزنامه نگاران – آقای نوزی – با انتشار اطلاعیه ای اعتراض کرد که واتیکان قوانینی برای حمایت از مطبوعات و مراقبت از منابع خبری آنها ندارد. بعقیده وی درز کردن خبر و اسناد به عرصه عمومی یک روال معمول در دموکراسی هاست.
در یکی از این کتاب ها تشریح شده که چگونه تنها بیست در صد از پول هائی که توسط مردم برای واتیکان می رسد برای اقدامات خیرخواهانه پاپ مورد مصرف قرار میگیرد. در یکی دیگر از این کتاب ها فاش می شود که 200 هزار یورو از صندوق مالی واتیکان صرف دکوراسیون داخلی آپارتمان عظیم کاردینال تارسی سی یو برتون ، شخصیت سابق شماره دو واتیکان شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید