داعش برای اولین بار دولت چین را تهدید کرد

یک عضو اویغور گروه دولت اسلامی
یک عضو اویغور گروه دولت اسلامی

جمعی از اسلامگرایان اویغور که به گروه دولت اسلامی در عراق پیوسته اند در پیامی ویدیویی دولت چین را تهدید کردند و گفتند که رودخانه ای از خون را در این کشور جاری خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه چنین تهدیدی را علیه دولت پکن بی سابقه توصیف کرده است.

تبلیغ بازرگانی

اویغورها ترک زبان و از مسلمانان منطقۀ کاشغر در چین هستند. گروهی از آنان که به اسلامگرایان افراطی نظیر القاعده و داعش پیوسته است در سال های گذشته مسئولیت عملیات تروریستی مختلفی را برعهده گرفته که روی‌هم صدها کشته برجای گذاشته اند. اویغورها عمدتاً در مناطق خشک هم مرز با افغانستان به سر می برند و معتقدند که در قیاس با قوم چینی تبارهای "هانس" از تبعیض‌های قومی و مذهبی به ویژه در بازار کار رنج می برند.

در تهدید ویدیویی اسلام‌گرایان اویغور علیه دولت پکن مردی ریشدار که چاقویی در دست دارد پس از تهدید دولت پکن سر فردی را که به اسارت گرفته از تن جدا می‌کند. به گفتۀ ناظران، این اولین بار است که گروه دولت اسلامی مستقیماً دولت پکن را تهدید می کند. همچنین اولین بار است که جمعی از مسلمانان اویغور رسماً تبعیت خود را از گروه دولت اسلامی اعلام می کند. از زمان عملیات خونین اسلامگرایان اویغور علیه چینی تبارهای "هانس" در سال ٢۰۰۹ که حدود ٢۰۰ کشته برجای گذاشت، دولت چین تدابیر شدید امنیتی را در منطقۀ کاشغر به اجرا گذاشته است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید