عراق

داعش و ادامۀ کشتار گروهی

داعش، بار دیگر با در سوء قصد در بغداد، تصویر پر از خشونت خود را تجدید کرد. از سوی دیگر، در طی روز های گذشته، این جریان دست به کشتار تعداد زیادی از اهالی عراق زده است.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه کانادا هم، آغاز به بمباران مناطق مربوط به داعش کرده است، بر اساس اخبار، این گروه حدود دو صد نفر از اعضای یک قبیلۀ سنی را قنل عام کرده است.این کشتار، در غرب عراق، درست قبل از مراسم عاشورا صورت گرفته است و میتوند منتهی به مراسم عاشورای پر از خشونت شود.

این قبیله البونیمر نام دارد  و از قبایل ساکن الانبار است که با داعش مخالف استند. در میان این دوصد نفر، که در طی ده روز گذشته کشته شده اند، زنان و کودکان هم وجود دارد.

ولایت الانبار از انتهای شهر بغداد تا سوریه را احاطه میکند و نیروهای داعش از ماه ژانویه به این سو، کنترل آن را به دست گرفته اند. از ماه ژوئن تا حالا داعشی ها در این منطقه، در برابر نیروهای امنیتی عراق می جنگند، و کنترل مناطق هنوز هم در دست آنان است. در شرق عراق هم، نیروهای داعش تعدادی از مردمان قبایل دیگری را ربوده اند.

با نزدیک شدن عاشورا و مراسم مذهبی آن، مسئولین حکومتی عراق در تشویش هستند که مبادا این مراسم مردمان شیعه مذهب مورد حملۀ نیروهای داعش قرار بگیرد. قابل یاد آوری است که داعشی ها، مردمان شیعه مذهب را کافر میدانند.

از سوی دیگر، در شهر بغداد، داعش مسئولیت دو سوء قصد انتحاری را به عهده گرفته است. این سوء قصد ها، دیروز، یکشنبه صورت گرفت، و در کل، باعث کشته شدن 18 نفر و زخمی شدن ده ها تن دیگر شد. هدف این دو سوء قصد، شیعیان و تجمعات آنان بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید