ایران/ اتمی

ادامه بازدید هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی ازایران

هرمان ناكارتس، رئیس بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی
هرمان ناكارتس، رئیس بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی

هیئت بلندپایه آژانس بین المللی انرژی اتمی که به ایران سفرکرده است، امروز نیزبه دیدارو گفت و گو با مقامات اتمی ایران ادامه داد.

تبلیغ بازرگانی

این هیئت که روز شنبه وارد ایران شده است، قراربوده طی سه روز اقامت درایران، پرسش های پاسخ داده نشده ایران به موارد گوناگون هدف های برنامه های اتمی خود، را با مسئولین این کشورمطرح نماید.
ایران می گوید، اماده است درمورد پاسخ به پرسش ها واعتماد سازی درمورد صلح آمیز بودن برنامه اتمی خود با آژانس همکاری نماید.
علی اکبرصالحی، وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی، که دراتیوپی به سرمی بُرد، با استقبال ازسفر هیئت اتمی به ایران گفت: نسبت به نتایج این سفر خوشبین است. وی گفت همکاری های ایران با آژانس خوب بوده است.
صالحی افزود: ایران چیزی برای پنهان کردن ندارد.

وزیرامور خارجه ایران، باردیگر خواستار آغازمذاکرات میان ایران و پنج به علاوه یک شد و گفت: سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به زودی به نامه دو ماه پیش خانم اشتون پاسخ خواهد داد.
سخنگوی خانم اشتون اخیراً ضمن درخواست ازایران برای پاسخ دادن به نامه خانم اشتون، تاکید کرد بود که مذاکرات با ایران داران معنا بوده و بدون پیش شرط باشد.
وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی پس از بازگشت به تهران نیز گفت: مدت اقامت هیئت بین المللی درایران سه روزتعیین شده است، ولی درصورت لزوم ایران آماده است مدت اقامت هیئت را تمدید نماید، تا به همه پرسش های باقی مانده پاسخ داده شود.
وی گفته است که به نتایج این دور مذاکرات خوشبین است.
درباره سفراین هیئت به ایران، گفت وگوئی انجام داده شده با دکترسعید محمودی استادروابط بین الملل درسوئد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید