روزنامه های امروز فرانسه

تردید در مرگ و زندگی یک بیمار بعد از 7 سال کوما و بحران دامپروری فرانسه

در مورد بحران دامپروری لاکروا از پایان یک مدل اقتصادی گفته است و لوموند از اینکه حکومت تشویش خودش را رفع کرده است. ولی در این بررسی مطبوعات، نکاتی در مورد بهبود اقتصاد اسپانیا و روند تصمیم گیری خاص در مرگ و زندگی یک بیماری که از سالها به این سو در کوما قرار دارد، هم میاید.

تبلیغ بازرگانی

این بررسی را با یک خبر صحی، یا بهداشتی، که به اساسات مسایل طبابت برمیگردد، آغاز میکنم. سرمقالۀ روزنامۀ مسیحی لاکروا این ترتیب آغاز میشود : پزشک «ونسان لامبر»، در بیمارستان شهر «ریمس»، باید امروز بگوید که آیا او تداوی این بیماری را که در حالت بین مرگ و زندگی قرار دارد، قطع میکند یا ادامه میدهد. امروز صبح، بار دیگر در طی این هفته، دکتر مسئول بخش، در بیمارستانی که دران «ونسان لامبر» بستری شده است، اعضای خانوادۀ او را برای اعلان نتایج روند مشخص کردن اینکه آیا ادامۀ تداوی این بیمار یک مورد «اصرار ناعاقلانه» است یا نه، احظار کرده است. تصمیم بیمارستان، در هر صورت، یعنی چه تصمیم ادامۀ تداوی باشد و یا هم تصمیم پایان دادن به تداوی، مورد انتقاد و شاید هم، افشا گری قرار خواهد گرفت. پدر و مادر «ونسان لامبر»، از همین حالا اعلان کرده اند که در صورتیکه تصمیم گرفته شود که پسر آنان زنده نماند، آنان به دادگاه شکایت خواهند کرد.

این یکی از بحث های کلان اجتماعی فرانسه است. تا چه حدی میتوان از مردن بیمار جلوگیری کرد؟ تا چه حدی اصرار در زنده نگهداشتن یک مریض، عاقلانه است و از چه حدی به بعد، اصرار بیهوده و یا نا عاقلانه میشود.

خانم این بیمار، به این عقیده است که آنان در حالت «پافشاری در تداوی» قرار دارند و این میتواند دلیلی برای پایان دادن به تداوی باشد. بخصوص که شوهر او، به گفتۀ او، خواهان این نوع زندگی نبود. تعدادی از برادران و خواهران آنان هم به همین نظر استند. ولی پدر و مادر بیمار، و همچنان یکی از برادران و یکی از خواهران او، برعکس، به این عقیده استند که او معیوب است ولی زندگی او به آخر نرسیده است. در نتیجه هیچ چیزی نمیتواند قطع تداوی او را توجیه کند. شورای دولت و شورای اروپایی حقوق بشر اعلان کرده اند این تصمیم مغایر با حقوق و قرارداد های حقوق بشری اروپا نیست.

ونسان لامبر که از سال 2008 به اینسو در کوما قرار دارد، به «تتراپلژی» مبتلا است.

* * *

در اسپانیا، صحبت از رشد اقتصادی است. در حالیکه نه تنها یونان، بلکه همه کشورهای جنوب اروپا، کم و بیش در حالت سقوط قراردارند و درصد بیکاری آنان بسیار زیاد است، در لوموند میخوانیم که اسپانیا امسال، انتظار  رشد اقتصادی خوبی را دارد.  تا حالا رکود در اسپانیا آنچنان عمیق بوده است که درصدی بیکاران در این کشور، با وجود اینکه 1.4 از آن کم شده است، هنوز هم 22.37 در صد است. رکود اقتصادی متعاقب بحران مسکن، در سال 2008 آغاز شد و پنج سال طول کشید. پارسال برای اولین بار اسپانیا رشد اقتصادی مثبت داشت. 1.4 درصد. ولی امسال این رقم شاید به 3.3 در صد برسد. اهمیت مسئله در این است که در خزان آینده، در اسپانیا انتخابات قوۀ مقننه است و احتمال اینکه حزب سوسیالیست اسپانیا که با «پودموس»، که مخالف ریاضت اقتصادی است، متحده شده است، در این انتخابات برنده شود، و اسپانیا را به همان راهی ببرد که یونان میخواهد برود، وجود دارد.

* * *

در مورد بحران دامپروری، در صفحات لوموند میخوانیم که طرح 24 ماده ای حکومت برای کمک به دامپروران، که با عجله اتحاذ شد، و  1.1 ملیارد اورو هم آنرا همرایی میکند، اگر جوابی کافی در حد مشکلات این گروه نباشد، لااقل جواب کافی در مقیاس با ترس خود حکومت است. چونکه این حرکت در حال تبدیل شدن به یک شورش مانند مبارزات «کلاه قرمزان» برتاین، در سال 2012 شده بود. ولی با وجود این طرح در دلایل عمیق مشکلات این گروه تغیری نیامده است.

لاکروا هم با یاد آوری اینکه وزیر کشاورزی فرانسه، «ستفان لوفول» تدابیر 24 ماده ای خود را اعلام کرد، میپرسد که آیا  این طرح کافی است ؟ در این روزنامه، یکی از مدیران موسسۀ پژوهش های کشاورزی، گفته است که بحران فعلی دامپروری در فرانسه، نمایانگر یک تحول عمیق مدل کشاورزی است. در کنار این تحلیل، گزارشی هم از یکی از مراکز دامپروری آمده است که مسئول آن میگوید که او در ماه سپتامبر گذشته آغاز به کار کرده است و با وجودیکه دیوانه وار کار میکند، تا حالا، 250 هزار اورو بدهکار شده است. این مسئول دامپروری همچنان گفته است که، ماه ها میشد که آنان در مورد وضع بحرانی دامپروری به حکومت توضیح میدادند، حالا تازه، حکومت، و آن هم آهسته آهسته، متوجه این مسئله میشود.

قبل از اعلان تدابیر کمکی حکومت، دامپروران دست به مبارزه زده بودند و راه ها را بند انداخته بودند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید