ایران

دانشگاهیان و آقازاده های دانشجو جاسوسان بالقوه از نظر تهران هستند

محمد مهدی نژاد نوری، معاون پژوهشی وزارت علوم جمهوری اسلامی
محمد مهدی نژاد نوری، معاون پژوهشی وزارت علوم جمهوری اسلامی

وزارت آموزش عالی جمهوری اسلامی به پیروی از اظهارات اخیر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات حکومت اسلامی ایران دانشگاهیان و آقازارده ها را جاسوسان بالقوه تلقی کرد.

تبلیغ بازرگانی

وزارت علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی اعلام کرد که سرشماری فرزندان رهبران جمهوری اسلامی ایران که در خارج از کشور تحصیل می کنند آغاز شده است. وزارت آموزش عالی توجه به این موضوع را صریحاً ناشی از ابراز نگرانی وزیر اطلاعات کشور حیدر مصلحی دانست که اخیراً گفته بود : "سرویس‌های جاسوسی در زمینه جذب آقازاده‌ها بسیار فعالند به طوری که به سراغ آنها می‌روند و از راه‌های دلسوزانه وارد می‌شوند و از این طریق آنان را با خود همراه می‌کنند و فرد را در موقعیتی قرار می‌دهند تا راه برگشتی برای وی باقی نماند." در ادامۀ همین سخن حیدر مصلحی به رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به سوءاستفادۀ احتمالی سرویس های جاسوسی خارجی از فرزندان شان هشدار داده بود. همزمان وزارت علوم و آموزش عالی در اظهار نظری جداگانه خطاب به اساتید دانشگاه های کشورگفته است که جلسات و کنفرانس های علمی خارج از کشور بعضاً زمینه ساز جاسوسی است و در نتیجه از شرکت درآنها تا حد ممکن پرهیز کنند. محمد مهدی نژاد نوری، معاون پژوهشی وزارت علوم جمهوری اسلامی با اظهار این مطلب اضافه کرده است : دعوتنامه هایی که از خارج از کشور برای اساتید دانشگاه های ایران فرستاده می شود "برای باز کردن راه جاسوسی از طریق روابط پژوهشی است." حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که "سرویس‌های جاسوسی با برقراری علمی و پژوهشی راه‌های نفود در آدم‌های مختلف را پیدا می‌کنند. " معاون امور پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی در جای دیگری از اظهاراتش گفته است : "ممکن است در جریان جاسوسی از طریق روابط پژوهشی، شخصیت علمی یا عضو هیئت علمی‌مان را به خارج از کشور دعوت کنند و در آنجا وی را کاملا تخلیه اطلاعاتی ‌و سپس با دادن یک مقدار پول ناچیز وی را شرمنده خود ‌کنند. سرانجام هم فرد را در وضعیتی قرار ‌دهند که وقتی به ایران بازمی گردد دائما در ارتباط با خارج نظر آنان را رعایت کند."

گفتگو با سعید پیوندی05.03.2011

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید